Novinky na portáli


Priamy let zo Sicílie do Európy

Taliansky región Sicília je jeden z desiatich európskych regiónov s najvyššou mierou nezamestnanosti. Miestna mládež preto len ťažko nachádza dostatočné pracovné príležitosti, čo má za následok frustráciu mladých Sicílčanov, ktorí majú často dobré vzdelanie, hovoria cudzími jazykmi a majú chuť tvrdo pracovať.
 
Kancelária EURES v Palerme, hlavnom meste regiónu, si je neľahkej situácie na sicílskom trhu práce veľmi dobre vedomá. Snaží sa vyhovieť potrebám mladých ľudí nadviazaním pevných profesionálnych kontaktov so sieťami renomovaných hotelov a letovísk, ako napr. so španielskou sieťou Sol Melià, a veľkými zábavnými spoločnosťami akou je Euro Disney.  
 
Španielska sieť Sol Meliá s 350 hotelmi v 30-tich krajinách má vedúce postavenie na trhu v rámci letovísk i miest. Keďže jej klienti pochádzajú z najrôznejších kútov sveta, neustále sú potrební zamestnanci rôznych národností.  Najmä pri zamestnávaní zabávačov do letovísk sa táto politika jednoznačne ujíma. Zabávači tohto druhu majú tri týždne dôkladné školenia a tréning, kde sa naučia nielen „tajomstvá“ svojej profesie, ale aj získavaciu filozofiu spoločnosti.
 
Kancelária EURES v Palerme sa môže pochváliť dobrými výsledkami pri prvotnom nakontaktovaní mladých uchádzačov o prácu so spoločnosťou Sol Meliá.  Mnohí z nich väčšinou odchádzajú zo Sicílie so značnými pochybnosťami a obavami a nakoniec objavia úplne nový svet a nový profesijný rozmer.
Po prvej sezóne u Sol Meliá obyčajne ostávajú „hlboko ponorení“ v medzinárodnom a stimulujúcom pracovnom prostredí.
 
To bol prípad troch mladých ľudí z Palerma hľadajúcich prácu. Keď Annamaria, Alex a Aurora odišli z Palerma do španielskej Malagy na školiaci kurz spoločnosti Sol Melià, mali kufre plné očakávaní a nádeje. Neboli úplne presvedčení o novom živote, ktorý sa pre nich práve začína, ale po mesiacoch nezamestnanosti a frustrácie z hľadania práce si chceli zachovať optimistického ducha.  
 
Annamaria, 28-ročná absolventka VŠ v cudzích jazykoch a informatike, hovorí: „Po ôsmich mesiacoch hľadania práce po absolvovaní druhej vysokej školy som jednoducho musela takúto ponuku prijať. Najskôr som sa na ponuku pozerala ako na akési prázdniny, ktoré som si počas štúdia nikdy nemohla dovoliť.“
 
Ale potom sa ukázalo, že veci sa majú úplne inak. „Školiaci kurz bol fantastický!“ pokračuje. „Bol veľmi intenzívny, ale zábavný. Vlastne sme sa celý deň hrali ako deti“. Po absolvovaní školenia začala pracovať ako zabávačka na ostrove Fuerteventura, ktorý patrí ku Kanárskym ostrovom. Vo voľnom čase pracovala na recepcii, aby sa naučila všetko, čo potrebuje o tejto pozícii vedieť, keďže v skutočnosti sa snažila získať práve tento post.
 
Po niekoľkých mesiacoch nečakane odišla jedna z recepčných a Annamaria mohla konečne nastúpiť. Odvtedy s radosťou pracuje na recepcii, odkiaľ je len kúsok k ostatným manažérskym pozíciám letoviska. Dnes je obzvlášť vďačná zamestnancom EURES v Palerme, ktorí ju pred siedmimi mesiacmi presvedčili, aby išla na konkurz, aj keď bola práve chorá. „Ak nepôjdeš,“ povedali, „môžeš prísť o dobrú príležitosť“. A pravda je taká, že by to tak určite bolo.
 
Naopak, Alex jednoducho potreboval vo svojom živote nejakú zmenu a momentálne takisto pracuje ak zabávač na Fuerteventure: „Byť zabávačom je úžasné a túto prácu by som nikdy nezískal, keby som sa nezastavil v kancelárii EURES!“ Zdôrazňuje taktiež dôležitosť osobnej skúsenosti. „Vďaka cestovaniu a práci v inej krajine mám možnosť zažiť inú kultúru a objaviť nové postrehy.  Pracovné a životné skúsenosti sú životne dôležité, keď sa chceme posunúť o krok vpred a prostredníctvom služby EURES majú mladí ľudia možnosť získať oboje,“ hovorí.   
 
Aurora je takisto veľmi spokojná so službami, ktoré EURES poskytuje, ako aj s pracovným prostredím, do ktorého sa dostala v rámci tejto hotelovej siete. „Sol Melià je nesmierne spoľahlivá spoločnosť, všetko je dobre naplánované a veľký dôraz sa kladie na detaily. Starajú sa o nás, ako keby sme boli jedna veľká rodina,“ povedala. Momentálne spokojne pracuje ako zabávačka na baleárskom ostrove Menorca a dodáva: „Jednoducho sa mi splnil sen – vždy som totiž chcela pracovať v zahraničí a EURES mi pomohol tento sen uskutočniť.“
 
Ďalší z našich mladých ľudí hľadajúcich prácu, Massimo, odišiel z Palerma, aby si zlepšil francúzštinu, a získal tak neskôr lepšie pracovné príležitosti v Taliansku. Vďaka EURES si našiel prácu na reklamnom oddelení v Euro Disney v Paríži, v spoločnosti, ktorá nepotrebuje predstavovať. „Skúsenosť v Euro Disney je vysoko cenená a je uplatniteľná v iných veľkých spoločnostiach na francúzskom trhu práce. Je to vynikajúca vstupenka, ktorá môže neočakávane otvoriť veľa dverí. Z mojej skúsenosti, ktorá mala pôvodne trvať iba štyri mesiace, sa vykľula najviac obohacujúca príležitosť v celej mojej kariére,“ hovorí Massimo.
 
Začal ako jednoduchý úradník na reklamnom oddelení, až sa do niekoľkých mesiacov po prejdení všetkých pozícií na oddelení vypracoval na manažéra zásobovania. Ani nie po roku mu najväčšia francúzska cestovná kancelária ponúkla prácu, kde má príležitosť na ďalší profesionálny rozvoj.
 
Vďaka podpore služby EURES na Sicílii objavujú mnohí mladí nezamestnaní početné pracovné vyhliadky. Pre mnohých z nich, ako je aj Massimo, zabezpečuje pracovné príležitosti, ktoré napĺňajú ich profesijné ambície a otvárajú dvere k ešte väčším príležitostiam.

« Späť