Novinky na portáli


Výlet loďou za novou prácou

Mladý Nemec Benjamin Knott pochádza zo severovýchodu krajiny, kde miera nezamestnanosti v niektorých oblastiach dosahuje až 24 %. Tento 25-ročný mladík so skúsenosťami v oblasti inštalatérstva a projektovania budov mal doma dosť zlé pracovné vyhliadky a preto hľadal iné možnosti. Potrebnú podporu a poradenstvo našiel v stredisku Baltic Training Centre (BTC), ktoré sa nachádza v prístavnom meste Rostock.
 
Inštitúcia vznikla v roku 1999 a jej cieľom je uľahčiť pracovnú mobilitu v regióne Baltského mora a pripraviť nemeckých uchádzačov o zamestnanie na kariéru v Škandinávii a Holandsku. Zamestnávatelia v obidvoch regiónoch postrádajú dostatočný počet domácich kvalifikovaných pracovníkov a musia ich hľadať v zahraničí. Stredisko dostáva ročne okolo 1 000 prihlášok od uchádzačov o zamestnanie z celého Nemecka, ktorí majú záujem o pracovné príležitosti v Škandinávii a Holandsku. Stredisko BTC podporuje tieto ambície poskytovaním odbornej prípravy a prípravou pracovníkov na prácu v novej hostiteľskej krajine.
 
Práca Baltského strediska odbornej prípravy je financovaná z národných finančných zdrojov, ako aj z European Social Fund (Európskeho sociálneho fondu EÚ) a programu Leonardo da Vinci, Európskeho programu pre odborné vzdelávanie a prípravu. V spolupráci s Bundesagentur für Arbeit (Úrad práce Nemecka) sa funkcie strediska v oblasti podpory podobajú súkromnej agentúre pre sprostredkovanie práce. Uchádzačom o prácu poskytuje kurzy holandčiny a škandinávskych jazykov a pomáha im nájsť primerané pracovné miesto. Podľa Marion Weberovej, ktorá má v stredisku BTC na starosti nórsky pracovný trh, sa táto iniciatíva ukázala byť úspešnou: „Ešte skôr než sa kurzy skončia si väčšina účastníkov nájde prácu a takmer hneď odchádzajú z Nemecka pracovať pre nového zamestnávateľa. Šesť mesiacov od skončenia kurzu asi 80 % účastníkov stále pracuje v krajine, do ktorej sa presťahovali.“
 
Benjamin Knott je jedným z 3 000 uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa zúčastnili na tomto projekte, odkedy začal. Po úspešnom ukončení jazykového kurzu v Rostocku odišiel do Švédska na jednotýždňovú praktickú jazykovú prípravu a zároveň aj na pracovný pohovor v dočasnej agentúre v meste Eskilstuna, asi 120 km západne od Štokholmu. „Išiel som tam plný očakávaní a všetko dopadlo veľmi dobre“, hovorí Benjamin. Po pohovore sa vrátil do Nemecka ale „už o dva týždne sa mi agentúra ozvala a ponúkla mi krátkodobé pracovné miesto“. Po 14 mesiacoch Benjamin stále žije a pracuje vo Švédsku a jazyk už ovláda veľmi dobre.
 
Každý rok stredisko BTC organizuje štyri kurzy odbornej prípravy – jeden v jazyku každej hosťujúcej krajiny (v holandčine, dánčine, švédčine a nórčine). Počas troch mesiacov 16 účastníkov navštevuje intenzívny jazykový kurz a dostane úvodné školenie na správne písanie životopisov a prihlášok do zamestnania. Oveľa dôležitejšie však je, že sa naučia, ako a kde hľadať voľné pracovné miesta. Ak uchádzač o zamestnanie nájde miesto v niektorej z cieľových krajín, bude pracovať pre potenciálneho zamestnávateľa podľa osobitnej skúšobnej pracovnej zmluvy na tri alebo šesť mesiacov. Ak sú obidve strany spokojné, zvyčajne zamestnancovi ponúknu pracovnú zmluvu na dobu neurčitú v súlade s národnými pracovnoprávnymi predpismi.
 
Benjaminov prvý kontakt so švédskym zamestnávateľom dopadol veľmi dobre. „Začal som s prácou na niekoľko mesiacov v jednej priemyselnej firme a potom som pracoval ešte pre ďalšie dve firmy“. Zdá sa, že Benjamin urobil dobrý dojem na svojho prvého zamestnávateľa SHA Torshällaverken, firmu nachádzajúcu sa neďaleko mesta Eskilstuna, pretože sa s ním opäť spojili a ponúkli mu dlhodobú pracovnú zmluvu.
 
Baltic Training Centre (Baltské stredisko odbornej prípravy) úzko spolupracuje so sieťou EURES. V úvodnej fáze kurzu prichádzajú poradcovia siete EURES zo zúčastnených krajín do Rostocku, aby informovali účastníkov kurzu o špecifických pracovných a životných podmienkach v danej krajine. Aj keď Baltic Training Centre (Baltské stredisko odbornej prípravy) zodpovedá za výber účastníkov, poradcovia siete EURES poskytujú pomoc formou cenných informácií o situácii na príslušnom pracovnom trhu a o špecifických požiadavkách pre kvalifikovaných pracovníkov.
 
Benjaminovi sa život a práca vo Švédsku očividne páči. “Nemôže to byť lepšie! Som veľmi rád, že som využil túto príležitosť a ostatným to môžem len odporučiť”. V súčasnosti čaká na svoju priateľku, ktorá má prísť za ním na sever. Momentálne študuje švédčinu v Nemecku, aby sa dobre pripravila na spoločný budúci život vo Švédsku.

« Späť