Novinky na portáli


Výmena mladých pracovníkov medzi Alpami a prímorím

Jednou z najdôležitejších úloh súčasnosti je začlenenie mladých ľudí na pracovnom trhu. Jeunes Emplois Mobilité (JEM - Mobilita zamestnania pre mladých ľudí), regionálna sieť miestnych agentúr na juhovýchode francúzskeho regiónu Rhône-Alpes, sa rozhodla vyskúšať iný prístup k tejto úlohe prostredníctvom využitia mobility práce na zlepšenie kvalifikáciu mladých pracovníkov.

Europe Top Depart je projekt týkajúci sa odbornej prípravy, ktorý organizuje JEM a podporuje ho aj program Európskej únie Leonardo da Vinci . V rámci tohto projektu iniciovala v roku 2004 francúzska sieť partnerstvo s Kentro Eppagelmatikis Anaptixis (KEA), strediskom odbornej prípravy na ostrove Kréta. Tento projekt na začiatku umožnil 10 mladým ľuďom z regiónu Rhôna-Alpy absolvovať v lete 2005 trojmesačnú stáž na pôde strediska KEA na Kréte. Prvý pokus sa skončil veľkým úspechom. Účastníci si museli poradiť s úplne novými životnými a pracovnými podmienkami. Museli si zvyknúť na úplne odlišné kultúrne a sociálne prostredie a neznámy jazyk a dokázali to na výbornú.

Výber desiatich praktikantov bol veľmi dôkladný. Po prvom kole výberu, ktorý uskutočnila francúzska strana projektu, sa na záverečnom výbere kandidátov zúčastnil zástupca KEA z Kréty. Návštevníkovi z Kréty boli predstavené aj ďalšie početné podporné aktivity JEM pre mladých ľudí, ktorí nastupujú do zamestnania.

Na základe tejto skúsenosti sa francúzski a grécki partneri dohodli na stálejšej spolupráci. Tento prebiehajúci projekt zabezpečuje pravidelnú výmenu sezónnych pracovníkov v turistickom odvetví a pozitívnym vedľajším účinkom tejto výmeny je, že pomáha miestnym podnikom v oblasti turizmu v časoch nedostatku pracovných síl. Základným cieľom je však dať príležitosť mladým ľuďom, aby získali prax v medzinárodnom pracovnom prostredí a zlepšili si svoje odborné a jazykové znalosti.

Projekt samozrejme nie je jednosmerný. V decembri 2005 prijali do zamestnania v hoteli v regióne Rhôna-Alpy mladého kuchára z Kréty na 3,5 mesiaca. Francúzski organizátori mu pomáhali pri jeho pobyte vo Francúzsku poskytovaním informácií o administratívnych a právnych požiadavkách, zabezpečili mu transfer a zamestnávateľovi a zamestnancovi poskytovali neustále poradenstvo. Vďaka veľkej motivácii zamestnanca z Kréty a pomoci zo strany francúzskeho zamestnávateľa bola spoločná skúsenosť nad mieru pozitívna.

V lete 2006 odišla na Krétu pracovať ešte jedna skupina mladých francúzskych pracovníkov. Dvaja účastníci sa už predtým podieľali na programe mobility Europe Top Depart, ktorý zahŕňa okrem Kréty aj Španielsko a Írsko. Kontext už poznali a úspešne si našli prácu na Kréte v turistickom odvetví. Stredisko KEA pôsobilo ako miestny partner, pomohlo sprostredkovať prístup k pracovným príležitostiam a zabezpečiť ubytovanie, poskytlo aj poradenstvo v administratívnych a právnych záležitostiach.

Iniciatíva medzi Francúzskom a Gréckom pravdepodobne vyústi do ďalších výmen v budúcnosti, a podporí tak vzájomnú mobilitu sezónnych pracovníkov. Stala sa dobrým príkladom využitia veľkého pracovného trhu Európskej únie.

« Späť