Novinky na portáli


EURES Bodensee spája sily s riadiacimi personálnymi pracovníkmi

Približne 50 účastníkov prijalo pozvanie od EURES-BODENSEE a Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau (Obchodná a priemyselná komora kantónu Thurgau) a zúčastnilo sa prvého regionálneho stretnutia riadiacich personálnych pracovníkov, ktoré sa konalo 19. októbra.
 
EURES-BODENSEE, cezhraničné partnerstvo EURES v okolí Bodamského jazera, založili v roku 2003 nemecké, rakúske a švajčiarske pracovné úrady. Toto partnerstvo zahŕňa 13 regionálnych správnych orgánov v oblasti zamestnanosti.
 
Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau je asociácia, do ktorej patrí viac než 600 spoločností z oblasti priemyslu, obchodu a služieb vo švajčiarskom kantóne Thurgau.
 
Stretnutie pod názvom „Nábor personálu na medzinárodnej úrovni“ bolo zamerané na rastúci význam medzinárodného trhu práce v čase miznutia národných hraníc a pokračujúceho zmedzinárodňovania hospodárstva.
 
Uchádzači o zamestnanie a potenciálni zamestnávatelia sa musia vysporiadať s množstvom prekážok ako rôzne právne systémy, problémy s uznaním diplomov, ale aj odlišné kultúrne zvyklosti. Cieľom stretnutia bolo identifikovať tieto prekážky a prerokovať možné riešenia v konkrétnom regióne.
 
Diskusia v pracovných skupinách sa zamerala na dve témy:
1.      rastúci nedostatok odborného personálu núti podniky hľadať nové a účinnejšie spôsoby na získanie uchádzačov o zamestnanie zo zahraničia.
2.      Podniky a spoločnosti v oblasti Bodamského jazera musia prehodnotiť svoje postavenie, aby boli trvalo konkurencieschopné na medzinárodnom trhu práce.
 
Pracovné skupiny určili niekoľko faktorov na zlepšenie pracovnej mobility. K nastávajúcim úlohám patria lepšia sociálna integrácia, zvýšená miera spolupráce medzi školami a univerzitami a poskytnutie zrozumiteľný „uvítací balíček“. Existuje však aj potreba, aby sa domáce zainteresované strany týmto myšlienkam mentálne otvorili.
 
Účastníci mali rozličné návrhy na konkrétne kroky, napríklad lepšie sa stotožniť s regiónom „Bodamské jazero“, zintenzívniť výmenu informácií a príkladov najlepšej praxe, prijať opatrenia na uľahčenie integrácie zamestnancov (jazykové kurzy, ubytovanie, ...) a bezprostrednejšie zapojenie do relevantných rozhodovacích procesov na politickej úrovni.
 
Úspech tohto prvého stretnutia riadiacich personálnych pracovníkov snáď v budúcnosti nájde odozvu v iných regionálnych partnerstvách.
 
Správa o stretnutí (v nemčine) je k dispozícii na prevzatie na stránke EURES Bodensee.
 
Ďalšie informácie vám poskytne koordinátor pre EURES Bodensee Wolfgang Himmel wolfgang.himmel@translake.org
 

« Späť