Novinky na portáli


Podpora mobility žien

Portál mobility žien AFAEMME
 
Women Mobility Portal (www.womenmobility.org) bol spustený počas podujatia Mobilita a rovnosť, ktoré sa uskutočnilo v Palma de Mallorca v dňoch 28. a 30. septembra 2006.Je to jedna z hlavných iniciatív Asociácie organizácií podnikateliek Stredomoria AFAEMME (www.afaemme.org).
 
Ako si podľa svojich slov uvedomila odborníčka na problematiku pohlaví Elizabeth Villagomez, jedna z kreatívnych síl portálu, výskum v oblasti mobility žien bol obmedzený a existujúce informácie (napríklad na stránke Komisie MISSOC, Vzájomné informačné systémy v oblasti sociálnej ochrany


(http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/missoc_en.htm)) boli relatívne ťažko dostupné.Z tohto pohľadu funguje portál www.womenmobility.org vlastne ako vyhľadávač pre databázu MISSOC, pričom vyberá relevantné informácie z tejto obrovskej databázy obsahujúcej zhutnené a komplexné údaje o mobilite.Okrem toho poskytuje ďalšie služby, ako napríklad informácie pre ženy o ich právach (v oblastiach nezamestnanosť, materská dovolenka, dlhodobá starostlivosť a rodina) pri presťahovaní z jedného členského štátu do druhého.Momentálne je možné takto diagnosticky vyhodnotiť osem štátov, a to krajiny stredomorského regiónu a pobaltské štáty.Podľa plánu by mali byť postupne zahrnuté aj ostatné krajiny EÚ do tohto systému.
 
„Portál sústreďuje informácie, ktoré zamestnanci skutočne potrebujú bez toho, aby sa museli prehrýzť stovkami internetových stránok“, povedala Elizabeth Villagomez. Dodala, že „umožňuje zamestnancom, a najmä ženám, porovnať a vyhodnotiť výhody spojené s určitou geografickou oblasťou, a tým zvýšiť pravdepodobnosť na získanie bežne dostupných výhod, ktoré môžu prispieť k optimálnej rovnováhe medzi ich pracovným a súkromným životom“.
 
Návštevníci portálu môžu prispieť k „zlepšeniu“ jeho kvality vyplnením on-line dotazníka. Portál vám pomôže zistiť, buď ako podniku, alebo potenciálnemu zamestnancovi, či váš podnik je alebo nie je „orientovaný na zlučiteľnosť medzi pracovným a súkromným životom“ a poskytne vám ukazovatele spokojnosti s prácou.
 
Portál je súčasťou informačnej kampane o mobilite žien – rozsiahlejšej stratégie na zlepšenie povedomia o podnikateľských možnostiach v rámci vnútorného trhu a na prípravu žien a organizácií podnikateliek, aby sa stali jeho neoddeliteľnou súčasťou. 
 
Ďalšie informácie získate na tejto adrese:
 
Elizabeth Villagomez Morales
 
Almenara – Estudios Economicos y Sociales
Cardenal Tenorio 3
E-28801 Alcala de Henares
Madrid
 
evillagomez@almenaraestudios.com
 

« Späť