Novinky na portáli

Sieť EURES pomáha 1 200 Bulharkám nájsť si sezónnu prácu v Španielsku

Viac ako 1 200 Bulhariek, ktoré čelia nezamestnanosti, alebo za svoju prácu dostávajú minimálnu mzdu, sa rozhodlo prijať novú výzvu a obrátili sa na verejné služby zamestnanosti (PES) a sieť EURES so zámerom nájsť si sezónnu prácu v Španielsku. Počas minuloročného výberového konania sa na pohovoroch zúčastnilo viac ako 4 000 ľudí a 1 273 žien bolo vybraných na zber malín na španielskych ovocných farmách.
 
Spolupráca medzi Španielskom a Bulharskom v oblasti poľnohospodárstva siaha do roku 2004, keď ministerstvá práce oboch krajín podpísali dohodu, prostredníctvom ktorej si bulharskí poľnohospodárski pracovníci mohli nájsť prácu v Španielsku. V roku 2009 sa španielsky trh práce otvoril bulharským pracovníkom a odvtedy farmári zo Španielska často hľadajú zamestnancov prostredníctvom bulharských verejných služieb zamestnanosti a siete EURES.
 
„Uchádzači o zamestnanie sú obvykle nezamestnané ženy evidované na miestnych úradoch práce a ďalšiu skupinu tvoria ženy, ktoré nie sú nezamestnané, ale v Bulharsku dostávajú minimálnu plácu a chceli by zarobiť ďalšie peniaze pre svoju rodinu,“ vysvetľuje poradkyňa siete EURES Elena Vidinska.
 
Galina Viktorova Naidenova je jednou z 1 200 žien, ktoré minulý rok cestovali do Španielska za sezónnymi pracovnými príležitosťami. „Do Španielska som sa vybrala v marci a vrátila som sa v júni. Bola som rada, že som počas tých mesiacov mala prácu a tento rok sa chcem znova prihlásiť. Aj keď sme mali určité problémy, mali sme dobré pracovné podmienky,“ hovorí.
 
Potrebné zručnosti a skúsenosti v poľnohospodárstve
 
Sieť EURES prostredníctvom miestnych úradov práce riadi výberový proces, asistuje najmä v prvom kole výberu kandidátov a pomáha španielskym zamestnávateľom organizovať pohovory v Bulharsku.
 
„Minulú jar sme mali štyri kampane – dve v Sofii, jednu v Haskove a jednu v Šumene – v rámci ktorých sme vyberali zberačky malín pre španielske farmy, pričom sme mali 4 138 uchádzačiek, z ktorých sme vybrali 1 273,“ hovorí Elena. Podľa bulharskej poradkyne siete EURES sa podobné nábory budú organizovať aj v roku 2013.
 
„Uchádzačky nemusia ovládať cudzí jazyk, ale musia mať zručnosti a nejaké tie skúsenosti v poľnohospodárstve. Prihlasujú sa do kampane a tvrdo pracujú na španielskych farmách, aby zarobili čo najviac peňazí. Niektoré z nich to robia už roky,“ vraví Elena.
 
Veľký dopyt po pracovníčkach
 
Podľa zamestnávateľov sa spolupráca so sieťou EURES a bulharskými verejnými službami zamestnanosti osvedčila a bude aj naďalej pokračovať. „Museli sme reagovať na veľký dopyt po sezónnych zamestnancoch v poľnohospodárstve a vďaka programu siete EURES sa nám podarilo priviesť dostatok bulharských pracovníčok na uspokojenie potrieb trhu práce,“ uzatvára zástupca španielskeho Združenia výrobcov a vývozcov jahôd z provincie Huelva.
 
 
Ďalšie informácie:
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre uchádzačov o zamestnanie

Pripojiť sa k sieti EURES na sociálnej sieti Facebook
 
Sledovať sieť EURES prostredníctvom služby Twitter
 
Pripojiť sa k sieti EURES prostredníctvom siete LinkedIn
 
Sledovať sieť EURES prostredníctvom služby Google+
 
 
 
 

« Späť