Novinky na portáli

Kroky na pomoc pri hľadaní zamestnania

Nie je jednoduché vedieť si nájsť nové zamestnanie.Základom úspechu je dopracovať sa k správnemu postupu a prístupu pri hľadaní pracovného miesta.
 
Na účely hľadania práce je vhodné zriadiť si profesionálnu e-mailovú adresu. Ľahšie sa vám tak podarí vytvoriť profesionálny dojem o sebe, ktorým by ste mali zapôsobiť na potenciálnych zamestnávateľov. A vyhnete sa aj prelínaniu osobných a pracovných e-mailov, keďže všetky správy, ktoré dostanete na túto adresu, budú súvisieť s hľadaním zamestnania.
 
Je dôležité, aby ste životopis a sprievodný list vždy prispôsobili pracovnému miestu, o ktoré sa uchádzate. Každý inzerát si pozorne prečítajte a dôsledne uveďte všetky svoje podstatné schopnosti a skúsenosti, ktoré vyhovujú požiadavkám pracovného miesta. Urobte všetko preto, aby váš životopis presvedčil o tom, že máte žiadané skúsenosti.
 
Je samozrejmosťou, že predtým, ako životopis pošlete možnému zamestnávateľovi, poriadne si ho prečítate a skontrolujete. Presvedčte sa, že ani sprievodný list ani životopis neobsahujú gramatické chyby a preklepy. Zamestnávateľ potrebuje v priemere 30 sekúnd na prečítanie jednej žiadosti. Žiadosti s chybami často putujú rovno do koša. Predtým ako žiadosť pošlete, nechajte ju prečítať niekomu z rodiny alebo kamarátovi. Ak si na žiadosti nedáte záležať, zamestnávatelia si budú myslieť, že takto budete pristupovať aj k pracovným povinnostiam.
 
Internet je v súčasnosti jedným z najdôležitejších prvkov v náborom procese, či už ide o inzerovanie voľných miest alebo o hľadanie vhodných uchádzačov. Veľa zamestnávateľov využíva služby Twitter alebo LindedIn na inzerovanie pracovných pozícií, ako napríklad niektorí členovia národnej siete EURES. Vytvorte si profesionálny profil LinkedIn na základe svojho životopisu a neunáhlite sa pri tom. Odporúča sa použiť kľúčové slová vystihujúce vaše osobitné schopnosti a zručnosti, aby náboroví referenti našli vás, vaše údaje a mohli sa na vás obrátiť s vhodnými pracovnými ponukami.
 
Príprava na pohovor
 
Vylepšovanie metód pohovoru je mimoriadne dôležité. Dbajte nielen na oblečenie a vzhľad, ale aj na dôslednú prípravu tým, že si vyhľadáte informácie o spoločnosti, jej filozofii a hlavných produktoch a službách. Navštívte webovú stránku spoločnosti a prezrite si iné zdroje informácií, ako napríklad LinkedIn, aby ste sa dozvedeli viac o spoločnosti a o tých, ktorí s vami povedú pohovor. Pozorne si vypočujte kladené otázky a uveďte čerstvé príklady vašich úspechov. Väčší dojem zanecháte, ak poviete: „Tím, ktorý som viedol, mal 20 ľudí a každý štvrťrok dosiahol svoje predajné ciele“ ako keď odpoviete iba: „Viedol som tím, ktorý mal 20 ľudí“.
 
Pripravte si odpovede na bežné otázky, ktoré sa kladú na pohovore, a zamyslite sa nad niekoľkými otázkami, ktoré položíte osobe vedúcej pohovor. V dnešnej dobe pohovory prebiehajú podľa rôznych metód, ale spravidla dostanete niekoľko otázok týkajúcich sa vašich schopností, aby sa ukázalo, ako by ste reagovali a postupovali v bežných životných situáciách. Odpoviete efektívne, ak sa budete riadiť modelom STAR (Situation, Task, Action, result – situácia, úloha, postup, výsledok). Vo väčšine prípadov zanecháte dojem, že prehľadná štruktúra vašich odpovedí sa premietne aj do vášho prístupu k práci.
 
Ďalšie informácie:
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach v jednotlivých európskych krajinách sú uvedené na európskom portáli pre pracovnú mobilitu siete EURES.
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť prezamestnávateľov
 
Pripojiť sa k sieti EURES na sociálnej sieti Facebook
 
Sledovať sieť EURES prostredníctvom služby Twitter
 
Pripojiť sa k sieti EURES prostredníctvom siete LinkedIn
 
Sledovať sieť EURES naGoogle+

 

« Späť