Spravodajca EURES & you

Aktuálne témy
Témy EU, RES & YOU 05 | 2019
 

Spravodajca EURES & you vychádza štyrikrát za rok a prináša informácie o pracovnej mobilite, aktuálnych trendoch vo vývoji, nadchádzajúcich podujatiach EURES atď. Je dostupný online alebo existuje možnosť objednať si ho v elektronickej podobe cez e-mail. Ak máte vlastný profil Môj EURES, budete ho dostávať automaticky. V opačnom prípade si ho môžete objednať.


Potrebujete pomoc?  
Potrebujete pomoc?