V stredobode pozornosti...

Cezhraničný veľtrh pracovných príležitostí v Čechách a Sasku prilákal davy záujemcov

Historické krajiny Čechy a Sasko sa nedávno stali hostiteľmi druhého medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí.
 
V súčasnosti tvoria tieto oblasti pohraničnú oblasť medzi Českou republikou a Nemeckom a bola to práve Česká republika, ktorá nedávno hostila medzinárodný veľtrh práce. Išlo o druhý ročník tohto veľtrhu, ktorý sa konal v Prahe na konci septembra a ktorého obľúbenosť stále rastie.
 
Toto podujatie, ktoré bolo organizované v spolupráci medzi sieťou EURES v Českej republike a cezhraničným partnerstvom EURES-TriRegio, navštívilo 350 návštevníkov a 20 zamestnávateľov z mnohých odvetví vrátane odvetvia hotelierstva a stravovacích služieb, strojásrtva, zdravotníctva a stavebníctva. EURES-TriRegio je cezhraničné partnerstvo siete EURES medzi Českou republikou, Poľskom a Nemeckom, ktoré sa skladá zo služieb zamestnanosti, odborov a zväzov zamestnávateľov a zahŕňa časti Saska, Čiech a Dolného Sliezska. Jeho cieľom je zachovať platné pracovné a sociálne normy každej zúčastnenej krajiny a zároveň podporovať rozvoj spoločného pracovného trhu.
 
Zároveň s možnosťami práce na plný úväzok v pohraničnom regióne Sasko a iných štátoch boli v ponuke aj stáže a možnosti praxe, pričom miera záujmu mnohých uchádzačov o zamestnanie o prácu v tomto regióne a v zahraničí bola povzbudivá. „Privítali sme 350 návštevníkov, ktorí prejavili záujem o prácu alebo možnosti vzdelávania v Nemecku“, tvrdí Leona Bláhová, ktorá je poradkyňou siete EURES v Českej republike.
 
Poradenstvo a podpora
 
Poradcovia siete EURES ochotne poskytovali poradenstvo týkajúce sa životných a pracovných podmienok v iných regiónoch, ako aj toho, ako úspešne zvládnuť ústne pohovory a ako vytvoriť pútavý životopis.
 
Priamym výsledkom minuloročného veľtrhu bolo podpísanie približne 65 pracovných zmlúv. Leona a tím siete EURES dúfa, že tentoraz sa toto číslo ešte zvýši a že čoskoro získajú konkrétne výsledky.
 
„V súvislosti s kvalifikáciou a jazykovými znalosťami uchádzačov vyjadrili zamestnávatelia veľkú spokojnosť. Zamestnávatelia, ako aj uchádzači o zamestnanie, považujú toto podujatie za úspešné, preto chceme pokračovať aj budúci rok,“ uzatvára Leona.
 
Ďalšie informácie
 
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
 
Vyhľadať pracovné ponuky vdatabáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť prezamestnávateľov

 

Text bol naposledy upravený: 12/2012


vzdanie sa zákonnej zodpovednosti
Články „V stredobode pozornosti…“ sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.