V stredobode pozornosti...

<strong>EURES Írsko usporiadal írsko-poľský seminár o začiatkoch v podnikaní</strong>

Viac ako 80 štátnych príslušníkov Írska a Poľska sa zúčastnilo na jednodňovom seminári a pracovnom seminári pre začínajúcich podnikateľov, ktorí chcú začať podnikať v Írsku alebo Poľsku. Pracovný seminár, ktorý sa v máji 2011 konal v Dubline, bol prvým v rade pracovných seminárov pre mobilných zamestnancov a írskych občanov o tom, ako začať podnikať. Tento seminár usporiadala kancelária EURES Írsko spolu s Dublinskou mestskou radou pre podnikanie.
         
 
Hoci je v pláne poskytovať podobné stretnutia pre štátnych príslušníkov iných krajín žijúcich v Írsku, „rozhodli sme sa ponúknuť pracovný seminár najskôr štátnym príslušníkom Poľska, pretože sú druhou najpočetnejšou skupinou mobilných zamestnancov, ktorí žijú v Írsku,“ vysvetľuje Frances Dunne, zástupkyňa riaditeľa medzinárodných služieb pre zamestnanosť úradu FÁS a koordinátorka EURES.
 
Podľa írskeho ministerstva sociálnej ochrany bolo vo fáze vrcholnej mobility zamestnancov v roku 2006 zaregistrovaných s číslom sociálneho zabezpečenia viac než 93 700 nových štátnych príslušníkov Poľska, ktorí boli oprávnení na získanie práce. Tento počet sa síce v roku 2010 znížil na niečo vyše 8 700 nových registrácií, ale mnohí z tých, ktorí prišli predtým, zostali v Írsku, čím sa stali druhou najväčšou komunitou mobilných zamestnancov v Írsku. Patria tiež k prvým skupinám postihnutých hospodárskou krízou.
 
„V období hospodárskeho poklesu sa ľudia stávajú veľmi kreatívnymi, pretože hľadajú rôzne cesty, ako si nájsť prácu a uživiť sa. Často to býva najvhodnejšia doba na začatie podnikania. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pomôcť ľuďom, aby mohli začať so svojím vlastným podnikaním tým, že im poskytneme rady a informácie, ktoré potrebujú k tomu, aby mohli začať“, hovorí Frances.
 
Dublinská mestská rada pre podnikanie prezentovala informácie týkajúce sa začatia podnikania v Írsku vrátane postupov a prekážok pre podnikateľov, ktorí nie sú občanmi Írska, a informovala tiež o dostupnej finančnej podpore. K dispozícii bola aj Poľská agentúra pre rozvoj podnikania, aby poskytla podobné rady pre každého, kto si chce založiť podnik alebo spoločný podnik v Poľsku.
 
Účastníci sa mohli zúčastniť aj na „individuálnych poradniach“, v rámci ktorých mohli prediskutovať svoje podnikateľské zámery a získať presnejšie informácie od prítomných odborníkov.
 
„Dúfame, že sa nám teraz podarí zaviesť tento koncept pre štátnych príslušníkov ďalších krajín EÚ, ktorí žijú v Írsku“, uzatvára Frances.
 
 Ďalšie informácie:
Oficiálna webová stránka EURES v Írsku
 
 
Vyhľadajte podujatie EURES vo vašej blízkosti v kalendári podujatí EURES

Text bol naposledy upravený: 06/2011


vzdanie sa zákonnej zodpovednosti
Články „V stredobode pozornosti…“ sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.