V stredobode pozornosti...

Tvoje prvé pracovné miesto EURES: príchod do krajiny neďaleko vás!

Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku sa program „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ rozširuje do štyroch nových krajín. Ak ste mladým Európanom a hľadáte prácu v inej krajine EÚ, vďaka tomuto programu môžete získať zamestnanie a dokonca vám môže pomôcť aj pri začiatkoch v novej krajine.
 
Program „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ (YfEj) sa začal v roku 2012 s cieľom podporiť mladých občanov EÚ vo veku 18 – 30 rokov pri hľadaní práce v inej krajine EÚ. Spočiatku sa začal v štyroch krajinách a teraz zahŕňa jedenásť členských štátov. Hoci ho spravujú úrady práce v jednotlivých krajinách, je otvorený všetkým občanom EÚ, ktorí spĺňajú požadované kritériá.
 
Pieter van Schio, generálny riaditeľ organizácie Werkcenter, ktorý je zodpovedný za vykonávanie programu v Holandsku, povedal: „Myslím, že je to skvelý nápad a som veľmi rád, že nás vybrali ako jednu z ďalších krajín na účasť na tomto programe. Mladí ľudia sú pre Európu najcennejším zdrojom a v súčasnej situácii sú takéto iniciatívy dôležité na spájanie vhodných uchádzačov o zamestnanie so zamestnávateľmi v celej EÚ.“

„V Bruseli sme sa stretli s ďalšími krajinami, ktoré už využívajú tento program a reakcia bola vo všeobecnosti veľmi pozitívna. Vypočuli sme si ich rady a zamerali sme naše úsilie na konkrétne oblasti EÚ, kde už máme dobré kontakty a partnerské vzťahy.“

Aj keď Pieter mal veľmi pozitívny názor na program, zdôraznil, že bolo potrebné ujasniť si predstavu o ňom a učiť sa od krajín, v ktorých už tento program prebieha. A dodal: „Pokiaľ ide o problémy, s ktorými sme sa stretli, najdôležitejšie bolo získať jasnú predstavu o tom, čo od programu môžeme očakávať. Musíme byť realistickí v tom, čo je možné v rámci projektu dosiahnuť. Trh práce miesta pre mladých ľudí v Európe trpí krízou, a aj keď tento program považujem za veľmi pozitívny, nedokáže vyriešiť všetko. Musíme preto tento program prezentovať s opatrnosťou, najmä v sociálnych médiách, inak jednoducho nebude taký účinný, ako by mohol byť."
 
Salvatore Chiaia je riaditeľom pre globálne výberové konania skupiny GI, súkromnej pracovnej agentúry zúčastňujúcej sa na programe YfEj v Taliansku a piatich ďalších krajinách EÚ. Potvrdil pripomienky Pietra k programu a hovoril o tom, ako program zapadol do vízie organizácie, ktorou je zvýšiť medzinárodnú mobilitu a riešiť nezamestnanosť mladých ľudí. „Chceme pomôcť aspoň 500 mladým ľuďom nájsť si prácu v malých a stredných podnikoch a nadnárodných podnikoch v Nemecku, Spojenom kráľovstve, Poľsku, Španielsku, Rumunsku a Taliansku. To je cieľ skupiny GI v rámci tejto iniciatívy.“
 
Ďalšie informácie:
 
Oficiálna webová stránka Tvoje prvé pracovné miesto EURES
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí na stránke kalendár podujatí EURES
 
Vyhľadať poradcu EURES
 
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov
 
Pripojiť sa k sieti EURES na sociálnej sieti Facebook
 
Sledovať sieť EURES prostredníctvom služby Twitter
 
Pripojiť sa k sieti EURES prostredníctvom služby LinkedIn
 
Sledovať sieť EURES prostredníctvom služby Google+

 

Text bol naposledy upravený: 07/2013


vzdanie sa zákonnej zodpovednosti
Články „V stredobode pozornosti…“ sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.