V stredobode pozornosti...

Uno, dos, tres... vier, fünf, sechs: intenzívne kurzy nemčiny prinášajú španielskym zdravotným sestrám nové možnosti

Aj keď povinnosti zdravotných sestier môžu byť odlišné v jednotlivých krajinách, základná koncepcia poskytovania starostlivosti je v celej Európe rovnaká. Nevyhnutnosťou je vedieť dobre komunikovať s pacientmi, a preto je potrebné, aby zdravotné sestry, ktoré chcú pracovať v inej krajine EÚ, sa naučili tamojší jazyk. Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES (YfEj) môže formou finančnej podpory pomôcť pri výučbe jazyka a pri sťahovaní.
 

 

Laura Gallego Muñoz bola medzi 20 novokvalifikovanými zdravotnými sestrami, ktoré začali šesťmesačný intenzívny kurz nemčiny v Španielsku. Spolu so svojimi piatimi spolužiačkami sa teraz presťahovala do Nemecka za prácou v nemeckej spoločnosti Vivat, ktorá je poskytovateľom rezidenčnej zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti pracuje v Nemecku dovedna 11 zdravotných sestier, ďalšie tri pokračujú v práci v Španielsku. Z programu YfEj Laura a ostatné sestry získali pomoc vo forme podpory na jazykovú výučbu, na spojenie sa s nemeckými zamestnávateľmi a aj finančnú podporu na náklady na sťahovanie.
 
Laura povedala: „Mali sme poradcu EURES, ktorý nám pomáhal a viedol nás počas celého procesu. Za program YfEj bola zodpovedná aj kancelária EURES Nemecko, ktorá organizovala kurz nemčiny v Španielsku. Potom nás požiadali, aby sme v rámci žiadosti o pracovné miesto v Nemecku poslali naše životopisy, ktoré sme si mali pripraviť vo formáte Europass. Keď som sa dozvedela, že mám mať pohovor so spoločnosťou Vivat, učiteľ nemčiny mi pomohol pripraviť sa, ale mali sme aj prekladateľa ktorý nám pomáhal pri pohovore. O týždeň neskôr desať z nás dostalo ponuky a šesť sa rozhodlo podpísať zmluvu. Takže program YfEj nám pomáhal počas celého náborového postupu.“

 
Pri sťahovaní Laura a ostatné sestry mohli vďaka programu získať pomoc vo forme finančných prostriedkov na sťahovanie a podporu v rámci programu získali aj zamestnávajúce malé a stredné podniky. Táto podpora bola v podobe jednorazovej platby za zamestnanca, ktorá predstavovala pomoc na financovanie integračného procesu v podniku.
 
V súvislosti so svojím životom v Nemecku Laura poznamenala: „Je to pre mňa je obrovská skúsenosť. Učím sa nový jazyk, poznávam novú kultúru, nový spôsob práce a viac, ako čokoľvek iné, poznávam samú seba. Pokiaľ ide o ošetrovateľskú prácu, tieto dve krajiny sa líšia. V Španielsku študujete na univerzite, zatiaľ čo v Nemecku je vzdelávanie orientované viac na odbornú stránku. Myslím, že španielske sestry majú o niečo väčšiu mieru zodpovednosti, ale celkovo je práca veľmi podobná.“
 
 
Ďalšie informácie:
 
Oficiálna webová stránka Tvoje prvé pracovné miesto EURES
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí na stránke kalendár podujatí EURES
 
Vyhľadať poradcu EURES
 
 
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov
 
Pripojiť sa k sieti EURES na Facebooku
 
Sledovať sieť EURES prostredníctvom služby Twitter
 
Pripojiť sa k sieti EURES prostredníctvom siete LinkedIn
 
Sledovať sieť EURES prostredníctvom služby Google+


 


Text bol naposledy upravený: 07/2013


vzdanie sa zákonnej zodpovednosti
Články „V stredobode pozornosti…“ sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.