V stredobode pozornosti...

Ako si prispôsobiť životopis, keď chýbajú pracovné skúsenosti

Uchádzači o zamestnanie s nedostatkom pracovných skúseností nevedia, ako dosiahnuť, aby ich životopis vynikol v záplave životopisov od iných uchádzačov. Skôr než svoj životopis pošlete, je dôležité nájsť si čas a upraviť ho. Usilujte sa čo najlepšie využiť svoje osobné zručnosti, uveďte príklady úspechov, ktoré ste dosiahli a nebojte sa prejaviť nadšenie a kreativitu.
 
Zamestnávatelia potrebujú dôkaz, ktorý ich presvedčí, že ste vhodný uchádzač. Ak nemôžete ponúknuť pracovné skúsenosti z podobnej pozície, skúste poukázať na svoje dobrovoľné alebo mimoškolské činnosti, pracovné stáže alebo ročníkovú prácu, súvisiace s pozíciou, o ktorú sa uchádzate. Pokúste sa vo svojom životopise konkrétnymi príkladmi upozorniť na najzaujímavejšie aspekty vášho profilu a vysvetliť potenciálnym zamestnávateľom, ako ste rozvíjali svoje zručnosti a vedomosti.
 
Určite nezabudnite uviesť, že ste vysoko motivovaný záujemca, že ste schopný ľahko zapadnúť do multikultúrneho prostredia a že ste odhodlaný posúvať hranice a prijímať osobné výzvy. Nemusí to však stačiť; je rozhodujúce, aby ste tieto kvality podložili konkrétnymi a praktickými príkladmi.
 
Možno máte blog a pravidelne píšete, možno ste vykonávali dobrovoľnícku prácu v zahraničí, alebo ste stáli na čele nejakého projektu - ak je to relevantné a ak tým pozitívne dokážete určitý prvok svojho profilu, určite by ste to mali uviesť.
 
Ak ste vypomáhali v rodinnom podniku, alebo ste si sami zarábali na štúdium - sú to príklady ďalších prvkov, ktoré by mohli upútať pozornosť potenciálneho zamestnávateľa, pretože by mohli dokazovať vlastnosti ako napríklad pokoru a pracovnú morálku. Navyše je dôležité, aby ste svoje sociálne zručnosti predstavili v čo najlepšom svetle. Ak ste vytrvalý a tvrdo pracujúci človek, môžete tieto svoje kvality potvrdiť zmienkou o tom, že máte koňa, o ktorého sa staráte, alebo že sa už niekoľko rokov venujete konkrétnemu športu.
 
Využite čo najviac kreatívnu úpravu životopisu
 
Kreatívna úprava vám môže pomôcť vyniknúť. Obvyklé prísne chronologické poradie údajov môže byť vhodné, keď sa uchádzate o konzervatívnejšiu pracovnú pozíciu, nemusíte ho však použiť pri každej žiadosti.
 
“Skúste umiestniť zhrnutie najlepších bodov na začiatok životopisu. Na vrch strany umiestnite svoje meno a kontaktné údaje, potom ako nadpis použite samotný názov [potenciálnej] pracovnej pozície. Pod týmto nadpisom zhrňte kľúčové údaje ako roky skúseností, konkrétnu zručnosť, skúsenosť s projektom, letné stáže, alebo stručné vyhlásenie, vyzdvihujúce vaše silné stránky a vlastnosti”, radí kariérna poradkyňa Clare Whitmell v článku uverejnenom v anglických novinách The Guardian.
 

 
Ďalšie informácie:
 
Článok v novinách the Guardian
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí v kalendári podujatí siete EURES
 
 
 
Vyhľadať pracovné ponuky v databáze pracovných miest siete EURES
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre zamestnávateľov
 
Informácie o tom, čo môže sieť EURES urobiť pre uchádzačov o zamestnanie

Sledovať sieť EURES na Facebooku
 
Sledovať sieť EURES na Twitteri
 
Pripojiť sa do siete EURES na LinkedIn
 
Sledovať sieť EURES na Google+
 

Text bol naposledy upravený: 03/2013


vzdanie sa zákonnej zodpovednosti
Články „V stredobode pozornosti…“ sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.