V stredobode pozornosti...

Ako čo najviac vyťažiť z kľúčových slov v životopise

Rozhodnutie pozvať uchádzača na pohovor už nemusí byť len v „rukách človeka“. Za výber vášho životopisu z množstva ostatných môže byť často zodpovedný počítačový program so softvérom, ktorý vyhľadáva v profiloch uchádzačov rad slov špecifických pre dané zamestnanie.
 
Keďže narastá počet online žiadostí o zamestnanie, veľké spoločnosti čoraz častejšie využívajú počítačový softvér, keď potrebujú zjednodušiť a urýchliť výberové konanie.
 
Podľa prieskumu, ktorý vykonala spoločnosť British Broadcasting Corporation (BBC), veľká väčšina najväčších svetových organizácií v súčasnosti používa elektronické systémy na preverovanie uchádzačov – aspoň v počiatočných fázach výberového konania. Obvykle sa to robí pomocou systémov vyhľadávania uchádzačov, ktoré vyhľadajú vo vašom životopise rad preddefinovaných kľúčových slov.
 
Tieto kľúčové slová napovedia potenciálnemu zamestnávateľovi o vás, vašich odborných spôsobilostiach, skúsenostiach, zručnostiach a dosiahnutých úspechoch.
 
Jasne a stručne
Veľké spoločnosti môžu na každé inzerované voľné miesto dostávať tisíce žiadostí. Namiesto manuálnych a prácnych metód podniky teraz často uprednostňujú softvér, ktorý prehľadá prvú hromadu životopisov, nájde tie najlepšie a vylúči tie, ktoré nebudú vybrané do ďalšieho kola.
 
Ak chcete zvíťaziť v „boji“ s týmito počítačovými programami a získať prácu, zložitá a mätúca štruktúra životopisu vám v žiadnom prípade neprilepší. Zostavte životopis, ktorý bude jednoduchý a stručný, aby technológia dokázala informácie o vás bez problémov spracovať.
 
Poznajte svoje funkciu v zamestnaní
Veľmi dôležité je aj presne pomenovať vašu funkciu a postavenie v danom odvetví. Ak chcete, aby váš životopis vynikol, potrebné je správne pomenovať úlohu, ktorú zastávate v odvetví. Nezabudnite umiestniť tieto slová v hornej časti vášho životopisu, lebo nepostačuje uviesť samotné meno. Odborníci hovoria, že sa tým zvýšia šance, aby softvér vybral práve váš životopis.
 
Pred vyhotovením životopisu vyhľadajte a zistite, aké pomenovanie najlepšie charakterizuje váš profil v rámci odvetvia. Je to napríklad asistent, vedúci pracovník, koordinátor, manažér alebo manažér zodpovedný za riadenie predaja a vzťahy so zákazníkmi?
 
Na trhu práce s neustále rastúcou konkurenciou už nemožno obstáť so všeobecným životopisom. Uchádzači o zamestnanie, ktorí chcú vyzerať dobre v očiach takéhoto softvéru, musia byť konkrétni, jednoznační a svoj profil musia predložiť v súlade so štandardnou terminológiou odvetvia. Takže urobte si prieskum, použite kľúčové slová špecifické pre pracovné miesto a zabezpečte, aby ste vynikli nad ostatnými.
 
Ďalšie informácie:
 
Prečítajte si článok BBC
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí na stránke kalendár podujatí EURES
 
Vyhľadať poradcu EURES
 
 

 

Text bol naposledy upravený: 03/2013


vzdanie sa zákonnej zodpovednosti
Články „V stredobode pozornosti…“ sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.