V stredobode pozornosti...

Program „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“ zlepšuje možnosti vyhľadávania vhodných pracovných miest/pracovného uplatnenia v rámci Európy

Program Tvoje prvé pracovné miesto EURES (ďalej len „YfEj“) oslavuje prvé výročie od svojho vzniku. Program YfEj, ktorý sa začal v roku 2012, sa zakladá na koncepcii programu pracovnej mobility upraveného na základe konkrétnych potrieb v kombinácii s finančnou podporou na pomoc mladým ľuďom, aby si mohli nájsť prácu v iných členských štátoch. V rámci programu sa okrem inej podpory financujú jazykové kurzy a cestovné náklady pre mladých uchádzačov o zamestnanie (na pracovné pohovory a presťahovanie za prácou) a príspevok na integračný program v prípade náboru malými a strednými podnikmi (MSP). Cieľom je pomôcť obsadiť približne 5 000 voľných pracovných miest do roku 2014.
 
Pri hľadaní práce v inom členskom štáte EÚ alebo hľadaní vysoko kvalifikovaných pracovníkov mladí uchádzači o zamestnanie, ako aj európske spoločnosti využívajú program YfEj. Dvaja španielski uchádzači o zamestnanie, ktorým sa podarilo nájsť si prácu v Nemecku, a traja zamestnávatelia, ktorí uskutočnili úspešný nábor prostredníctvom tohto programu, sa s nami podelili o svoje skúsenosti.
Mladí, mobilní pracovníci
 
„Osobne si myslím, že je úžasné, že sa môžeme sťahovať za novou prácou v rámci celej Európskej únie a že vďaka sieti EURES je to jednoduchšie ako kedysi“, hovorí Jesus Estrada, štátny príslušník Španielska, ktorý teraz žije a pracuje v Nemecku.
 
Jesus si našiel prácu ako softvérový vývojár pre spoločnosť HOB, ktorá poskytuje softvérové balíky pre zákazníkov v rozmanitých odvetviach. Predtým pracoval v podobnom prostredí vo svojom rodnom Španielsku a uchádzal sa o prácu priamo v spoločnosti HOB, ako mu poradil jeho miestny poradca EURES. Vďaka EURES a programu YfEj mal vždy pocit, že mu ktosi „na druhej strane“ pomáha a je presvedčený, že spolu s finančnou podporou je to skvelý mechanizmus na podporu pracovnej mobility v rámci Európy.    
 
„A okrem toho nielenže získate nové zamestnanie, nadobudnete aj ohromné skúsenosti, potešenie z nového spôsobu života a práce, spoznáte nové kultúry a do vášho životopisu pribudnú pre budúcnosť veľmi cenné medzinárodné skúsenosti. Využite túto príležitosť, ktorú vám EURES a program YfEj ponúka, a pokúste sa nájsť nové zamestnanie v zahraničí – nikdy to neoľutujete“, hovorí s nadšením Jesus.
 
 
Dobré skúsenosti
 
Jesus Fraile je ďalší španielsky uchádzač o prácu, ktorý pracuje v spoločnosti HOB v Nemecku. Tiež zastáva názor, že program je prospešný a užitočný. „Najviac mi pomohla finančná podpora, ktorú som dostal, ale pomáhal mi aj poradca EURES a poradil mi v prípade všetkých mojich pochybností a odpovedal na všetky moje otázky“, hovorí.
 
Po absolvovaní štúdia v oblasti elektrotechniky pracoval pred tým, ako sa presťahoval do Nemecka, v Španielsku ako mladší inžinier. „Dostalo sa mi väčšej pomoci ako som očakával. Moje skúsenosti s týmto programom boli veľmi dobré. Odporúčam ho vyskúšať, pretože skutočne by mohol byť nápomocný, ak chcete začať nový život v zahraničí“, hovorí Jesus Fraile.
 
Zamestnávatelia
 
„Viac než rok sme sa bezúspešne snažili nájsť dvoch IT špecialistov. A tak som sa rozhodla spojiť s verejnou službou zamestnanosti Arbeitsamt Ludwigsburg, aby nám pomohli nájsť vhodných zamestnancov. Vďaka tomu som sa dozvedela o programe YfEj“, vysvetľuje výkonná riaditeľka softvérovej spoločnosti LIB-IT DMS GmbH, Dagmar Causley.
 
Spolupráca sa ukázala ako úspešná a spoločnosti sa podarilo získať jedného uchádzača o zamestnanie zo Španielska a ďalšieho z Bulharska. „Prostredníctvom programu YfEj sme dostali väčší počet žiadostí, čo umožnilo lepší výber a dokázali sme nájsť vysoko motivovaných jednotlivcov", povedala nadšene.
 
Zásadné je naučiť sa nový jazyk
 
Jazyková bariéra sa zdá byť najväčšou výzvou. „Sme veľmi spokojní s obomi prijatými zamestnancami. Nehovoria po nemecky, preto sme najali učiteľa nemčiny, ktorý im pol hodinku denne pomáha“, vysvetľuje Dagmar. „V budúcnosti plánujeme obsadiť viac voľných pracovných miest prostredníctvom programu YfEj. V rámci procesu uchádzania sa o zamestnanie by som odporučila vždy zaslať podrobný životopis a úprimne uviesť jazykové zručnosti“, dodáva.
 
Crispin Mühlich, generálny riaditeľ nemeckej spoločnosti Mühlich KG, ktorá vyrába materiály na báze dreva, je toho istého názoru. „Zásadná je dobrá znalosť nemeckého jazyka“, hovorí. Vďaka programu YfEj sa mu podarilo úspešne získať dvoch nových zamestnancov.
 
„Lovec mozgov bol v kontakte so španielskym uchádzačom, ktorý ma neskôr kontaktoval, pričom spomenul EURES a program YfEj“, hovorí. S pomocou verejnej služby zamestnanosti ZAV v Bonne sa rýchlo zapojil do programu. Crispin Mühle zistil, že program je „veľmi dobre organizovaný“ a mimoriadny dojem na neho urobili „poradenské služby vysokej úrovni“. „Pomocou programu YfEj sa nám podarilo nájsť vysoko kvalifikovaných zamestnancov s ohromnou motiváciou“, dodáva.
 
Motivácia je žiadaná
 
Investičná spoločnosť so sídlom v Londýne (Spojené kráľovstvo), tiež oceňuje význam motivácie uchádzačov o zamestnanie. Spoločnosť Hereford Capital od minulého leta prijala troch nových zamestnancov prostredníctvom programu YfEj.
 
„Musia mať vysokú motiváciu, keď sa sem chcú dostať. A ich odhodlanie musí byť silné. Ceníme si takýto elán, takúto motiváciu“, hovorí Bjorn Gravsholt výkonný riaditeľ spoločnosti Hereford Capital.
 
Spoločnosť Hereford Capital sa oboznámila s programom YfEj prostredníctvom kontaktov v Dánsku. „Zatiaľ je to pozitívna skúsenosť a poskytovaním špecifických plánov vzdelávania sa snažíme sústrediť na aspekt programu zameraný na učenie. V súčasnosti plánujeme zamestnať ďalšiu osobu a mali by sme záujem inzerovať voľné pracovné miesto prostredníctvom siete EURES a programu YfEj“ uzatvára Frederik Hein Riis manažér spoločnosti Hereford Capital pre investičné portfólio.
 
Ďalšie informácie:
 
Ďalšie informácie o programeTvoje prvé pracovné miesto EURES
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí na stránke Kalendár podujatí EURES
 
Vyhľadať poradcu EURES
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach v jednotlivých európskych krajinách sa uvádza na portáli pracovnej mobility EURES
 
 
Ďalšie informácie o tom, čo EURES môže urobiť pre zamestvateľov
 
Ďalšie informácie o tom, čo EURES môže urobiť pre uchádzačov o zamestnanie

Pripojiť sa k sieti EURES na Facebooku
 
Sledovať sieť EURES na Twitteri
 
Pripojiť sa k sieti EURES cez LinkedIn
 
Sledovať sieť EURES na Google+
 
 

 

Text bol naposledy upravený: 03/2013


vzdanie sa zákonnej zodpovednosti
Články „V stredobode pozornosti…“ sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.