V stredobode pozornosti...

Pomôžte pri formovaní právnych predpisov EÚ o sociálnom zabezpečení

Ak žijete a pracujete v zahraničí, máte teraz príležitosť pomôcť pri formovaní právnych predpisov EÚ o sociálnom zabezpečení. So zreteľom na budúcu revíziu pravidiel EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, najmä v cezhraničných situáciách, Európska komisia začala verejnú konzultáciu, ktorá bude otvorená do 5. marca.
 
Cieľom verejnej konzultácie je zhromaždiť predstavy o tom, ako zmierniť problémy a prekonávať prekážky v koordinácii dávok nezamestnanosti a dávok dlhodobej starostlivosti pre občanov, ktorí sa nachádzajú v cezhraničnej situácii. K takýmto občanom patria migrujúci pracovníci a ich rodinní príslušníci, dôchodcovia a ich rodiny, ako aj ostatní občania, ktorí uplatňujú svoje právo na voľný pohyb v rámci EÚ.
 
Verejná konzultácia Európskej komisie je príležitosťou pre všetkých občanov, aby mohli ovplyvniť politiku týkajúcu sa sociálneho zabezpečenia. Ak žijete a pracujete v inej krajine – alebo dokonca, ak plánujete tak urobiť v blízkej budúcnosti – je to príležitosť, aby ste sa mohli podeliť o svoje skúsenosti.
 
Pravidlá EÚ koordinujú, ale neharmonizujú vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia. Každý členský štát EÚ má svoj vlastný systém pozostávajúci z odlišného radu dávok. Koordinačné pravidlá EÚ slúžia na zabezpečenie toho, aby vo vnútroštátnych právnych predpisoch bola zohľadnená zásada rovnakého zaobchádzania a aby občania v situácii mobility, neprišli o svoje práva na sociálne zabezpečenie.
 
V tejto súvislosti Európska komisia začala v roku 2012 posúdenie vplyvu s cieľom určiť spôsoby zlepšenia koordinácie dávok dlhodobej starostlivosti a dávok v nezamestnanosti. Verejná konzultácia je ďalším krokom k tomuto zlepšeniu.
 
Ďalšie informácie:
 
Vyplniť dotazník v rámci verejnej konzultácie
 
Vyhľadať Deň pracovných príležitostí na stránke Kalendár podujatí EURES
 
Vyhľadať poradcu EURES
 
Ďalšie informácie o pracovných a životných podmienkach v jednotlivých európskych krajinách sa uvádzajú na portáli pracovnej mobility EURES
 
 
Ďalšie informácie o tom, čo EURES môže urobiť pre zamestvateľov
 
Ďalšie informácie o tom, čo EURES môže urobiť pre uchádzačov o zamestnanie
 
Pripojiť sa k sieti EURES na Facebooku
 
Sledovať sieť EURES na Twitteri
 
Pripojiť sa k sieti EURES cez LinkedIn
 
Sledovať sieť EURES na Google+
 
 

Text bol naposledy upravený: 02/2013


vzdanie sa zákonnej zodpovednosti
Články „V stredobode pozornosti…“ sú určené na poskytovanie informácií o aktuálnych témach a trendoch užívateľom portálu EURES a na povzbudenie k diskusii a úvahám. Nemusia nevyhnutne odrážať názor Európskej komisie.