Pomoc pre túto časť

EURES v cezhraničných regiónoch

Pannonia (HU – AT)

Názov cezhraničného partnerstva
Pannonia (HU – AT)
Webová lokalita
http://www.eures-pannonia.eu
Pokryté regióny
Rakúsko
Burgenland
Dolné Rakúsko (Baden, Berndorf, Bruck a. d. Leitha, Mödling, Neunkirchen, Schwechat,
Wiener Neustadt)
Štajersko (Feldbach, Fürstenfeld, Hartberg)

Maďarsko – región Západné Zadunajsko:
Rábsko-mošonsko-šopronská župa
Vašská župa
Zalianska župa
Stručný opis
Partnerstvo EURES-T Pannonia vzniklo v prvej polovici roku 2009 po dvoch rokoch prípravných prác a za účasti 26 partnerských organizácií vrátane úradov práce v Maďarsku a Rakúsku a organizácií zastupujúcich záujmy zamestnancov a zamestnávateľov v západnom Maďarsku a východnom Rakúsku. Činnosti v rámci tohto partnerstva sa týkajú takmer 2 miliónov občanov a podľa predbežných prieskumov viac ako desať tisíc osôb, ktoré pri dochádzaní do práce prekračujú hranice. Založenie partnerstva EURES-T Pannonia je výsledkom takmer dvoch desaťročí úspešnej spolupráce na trhu práce medzi partnermi z Rakúska a Maďarska.

Ciele partnerstva EURES-T Pannonia v pohraničných oblastiach:
  • poskytovať osobitné informácie zamestnancom a zamestnávateľom s cieľom zabezpečiť pomoc pri hľadaní zamestnania alebo pracovných síl v susednej krajine, ako aj podporiť mobilitu zamestnancov,
  • poskytovať poradenstvo a informácie o životných a pracovných podmienkach v susedných krajinách,
  • podporovať tvorbu spoločného hospodárskeho regiónu založeného na jednotných základoch a jednotnom trhu práce,
  • vytvoriť bilingválnu databázu cezhraničného trhu práce na uľahčenie účinnej výmeny informácií,
  • podporovať harmonizáciu ponuky a dopytu na trhu práce,
  • prispievať k zabezpečeniu zrozumiteľnosti systému odborného a ďalšieho vzdelávania, ako aj k jeho spoločnému ďalšiemu rozvoju,
  • iniciovať, ako premosťovacia organizácia, dialóg medzi priemyselnými účastníkmi a sociálnymi partnermi,
  • presadzovať a podporovať spoločné projekty a iniciatívy v oblasti trhu práce, ktoré vyvíjajú pohraničné regióny s cieľom podporiť zamestnanosť.
Partneri
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (Verejné služby zamestnanosti)
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Regionálne služby na trhu práce v Západnom Zadunajsku)
Arbeitsmarktservice Österreich (Rakúske služby na trhu práce)
Arbeitsmarktservice Burgenland (Služby na trhu práce, Burgenland)
Arbeitsmarktservice Niederösterreich (Služby na trhu práce, Dolné Rakúsko)
Arbeitsmarktservice Steiermark (Služby na trhu práce, Štajersko)
Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ) (Národné združenie družstiev všeobecných spotrebiteľov a obchodných organizácií)
Agrár Munkaadói Szövetség (AMSZ) (Združenie poľnohospodárskych zamestnávateľov)
Gyõr-Moson-Sopron megyei Kereskedõk Érdekképviseleti Egyesülete (KISOSZ) (Únia zastupujúca záujmy obchodníkov v Rábsko-mošonsko-šopronskej župe)
Zala Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (Národné združenie zamestnávateľov a priemyselníkov v Zalianskej župe)
Vas Megyei Ipartestületek Területi Szövetsége (Regionálne združenie priemyselných orgánov vo Vašskej župe)
Vas Megyei Ipari Szövetkezetek és Vállalkozások Szövetsége (Združenie priemyselných družstiev a podnikov vo Vašskej župe)
Mezõgazdasági Termelõk Vas Megyei Szövetsége (Združenie poľnohospodárskych výrobcov vo Vašskej župe)
Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (STRATOSZ) (Národné združenie strategických spoločností a spoločností verejných služieb)
Wirtschaftskammer Niederösterreich (Obchodná komora, Dolné Rakúsko)
Industriellenvereinigung Burgenland (Združenie priemyselníkov, Burgenland)
Wirtschaftskammer Burgenland (Obchodná komora, Burgenland)
LIGA Szakszervezetek Vas Megyei Szövetsége (Združenie odborových zväzov LIGA, Vašská župa)
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) (Národná konfederácia odborových zväzov Maďarska)
Közúti Közlekedési Szakszervezet KISALFÖLD VOLÁN Alapszervezete (Odborový zväz cestnej dopravy, miestna organizácia KISALFÖLD VOLÁN)
Vas Megyei Munkástanácsok Szövetsége (Združenie zamestnaneckých rád vo Vašskej župe)
Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma (SZEF) (Fórum pre spoluprácu odborových zväzov)
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) (Federácia odborových zväzov kancelárskych úradníkov)
ÖGB Burgenland (Združenie rakúskych odborových zväzov, Burgenland)
Arbeiterkammer Niederösterreich (Komora zamestnaneckých rád, Dolné Rakúsko)
Arbeiterkammer Burgenland (Komora zamestnaneckých rád, Burgenland)