Pomoc pre túto časť

EURES v cezhraničných regiónoch

TransTirolia (IT-AT-CH)

Názov cezhraničného partnerstva
TransTirolia (IT-AT-CH)
Webová lokalita
http://www.eures-transtirolia.eu
Pokryté regióny
- Rakúsko: Spolková krajina Tirolsko s okresmi Landeck, Imst, Innsbruck (mesto a vidiek), Schwaz a Lienz
- Taliansko: autonómna provincia Bolzano-Južné Tirolsko
- Švajčiarska konfederácia: Kantón Graubünden
Stručný opis
Región, pozostávajúci zo severného, východného a južného Tirolska a kantónu Graubünden, poskytuje pracovné príležitosti pre takmer 550 000 pracovníkov v tejto oblasti. Približne 1 700 cezhraničných pracovníkov a okolo 4 000 mladých ľudí sa zúčastňuje na vzdelávacom procese v susednej krajine, čo je relatívne veľký počet v porovnaní s ostatnými pohraničnými regiónmi v rámci EURES.
Rámcové dohody o cezhraničnej spolupráci pracovných úradov a organizácií zamestnávateľov Tirolska a Južného Tirolska boli podpísané v roku 1997. Ich platnosť bola predĺžená v máji 2000 a ich pôsobnosť sa rozšírila na ďalšie organizácie. V novembri 2002 k regiónu EURES Transtirolia pristúpil kantón Grabünden spolu s úradom pre priemysel, podnikanie a prácu (Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, KIGA)
(Stav: 2006)
Partneri
- Land Tirol (krajina Tirolsko)
- Arbeitsmarktservice Tirol (AMS) – Úrad práce Tirolsko
- Industriellenvereinigung Tirol (IVT) – Združenie priemyselníkov Tirolska
- Wirtschaftskammer Tirol (WK ) – Hospodárska komora Tirolska
- Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) – Rakúsky odborový zväz
- Autonome Provinz Bozen Südtirol, Abteilung Arbeit (Autonómna provincia Bolzano Južné Tirolsko, pracovný úrad)
- Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer (Obchodná, priemyselná, podnikateľská a poľnohospodárska komora)
- Südtiroler Wirtschaftsring (SWR) – Hospodárske združenie Južného Tirolska
- Arbeitsförderungsinstitut (AFI-IPL) – Inštitút na podporu pracovných príležitostí
- Hoteliers- und Gastwirteverband Südtirol (Spolok hotelierov a gastronómov Južného Tirolska)
- Landesverband der Handwerker (HGV) – Krajinský spolok remeselníkov
- Südtiroler Bauernbund (SBB) – Združenie roľníkov Južného Tirolska
- Unternehmerverband Südtirol (Združenie podnikateľov Južného Tirolska)
- Verband für Kaufleute und Dienstleister (Združenie obchodníkov a poskytovateľov služieb)
- Verband der Selbständigen (Združenie živnostníkov a samostatne zárobkovo činných osôb)
- Allgemeiner Gewerkschaftsbund (AGB-CGIL) – Všeobecný odborový zväz
- Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB) – Autonómny odborový zväz Južného Tirolska
- Katholischer Verband der Werktätigen (KVW) – Katolícke združenie pracujúcich
- Südtiroler Gewerkschaftsbund (SGB-CISL) – Odborový zväz Južného Tirolska
- Südtiroler Gewerkschaftskammer (SGK-UIL) – Odborová komora Južného Tirolska
- Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden (KIGA) – Kantonálny úrad pre priemysel, podnikanie a prácu Graubünden
- Graubündner Baumeisterverband (Spolok stavebníkov kantónu Graubünden)
- Travail Suisse Graubünden (strešná organizácia pracujúcich kantónu Graubünden)
- Gewerkschaftsbund Graubünden (Odborový zväz kantónu Graubünden)
- Interregionaler Gewerkschaftsrat Zentralalpen (IGR) – Medziregionálna rada odborov centrálnych Álp