Pomoc pre túto časť

EURES v cezhraničných regiónoch

Scheldemond (BE-NL)

Názov cezhraničného partnerstva
Scheldemond (BE-NL)
Webová lokalita
http://www.euresscheldemond.info
Pokryté regióny
Tento cezhraničný región pokrýva juhozápad Holandska a severozápad Belgicka. Zahŕňa holandské provincie Zeeland a West Brabant (Západné Brabantsko) a belgické provincie Antwerpen (Antwerpy) a Oost- & West-Vlaanderen (Východné a Západné Flámsko).
Stručný opis
Cezhraničné partnerstvo bolo zriadené v roku 2003. Partneri sú zapojení do širokej škály činností zameraných na uchádzačov o zamestnanie, zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj na širokú verejnosť. Hlavné činnosti:

  • Poskytovanie informácií a poradenstva siete EURES pre uchádzačov o zamestnanie, zamestnávateľov a zamestnancov, a to každý deň podľa potreby a počas organizovaných stretnutí, pracovných seminárov a školení.
  • Integrované podporné činnosti so zameraním na prínosy mobility trhu práce.
  • Organizovanie sympózií venovaných súčasným témam v oblasti cezhraničnej mobility trhu práce.
  • Zmapovanie nedostatkov a problematických oblastí cezhraničného trhu práce v rámci Eures Scheldemond.
  • Vzťah medzi otázkami v oblasti cezhraničnej mobility a výskumom možných riešení.
  • Organizovanie sympózií venovaných súčasným témam cezhraničnej spolupráce.
  • Organizovanie školení pre poradcov siete EURES spolupracujúcich s verejnými službami zamestnanosti a partnermi. Takisto podpora výmeny informácií o voľných pracovných miestach, životopisoch a osvedčených pracovných postupoch.
  • Účasť na burzách práce a organizovanie burzy práce v rámci partnerstva Eures Scheldemond.
Partneri
• UWV Werkbedrijf West-Brabant & Zeeland (holandská verejná služba zamestnanosti)
• Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (flámska verejná služba zamestnanosti)
• De Interregionale Vakbondsraad Schelde-Kempen (IVR) (medziregionálna rada odborových zväzov Schelde-Kempen)
• Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland (obchodná komora)
• Voka Kamer van Koophandel Oost- & West-Vlaanderen (asociácia flámskeho združenia zamestnávateľov (VEV) a osem flámskych obchodných a priemyselných komôr)
• UNIZO Oost- & West-Vlaanderen, Antwerpen-Mechelen and regio Kempen (organizácia pre samostatne zárobkovo činné osoby a MSP)
• MKB Zeeland and West-Brabant (organizácia pre MSP)
• De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) (združenie zamestnávateľov)
• Provincies Oost- & West-Vlaanderen, Antwerpen, Noord-Brabant and Zeeland (orgány provincií Východné a Západné Flámsko, Anwerpy, Severné Brabantsko a Zeeland)
Koordinátor
Sarah O'Brien
Adresa: Postbus 28, NL - 4461 GL Goes
Telefón: 
E-mailová adresa: Sarah.OBrien@uwv.nl