Pomoc pre túto časť

EURES v cezhraničných regiónoch

BESKYDY (CZ-PL-SK)

Názov cezhraničného partnerstva
BESKYDY (CZ-PL-SK)
Webová lokalita
http://sk.eures-tbeskydy.eu/
Pokryté regióny
EURES –T Beskydy pokrýva Moravskosliezsky kraj, Olomoucký kraj a časť Zlínskeho kraja v Českej republike, Opolské a Sliezske vojvodstvo v Poľsku a Žilinský kraj na Slovensku.
Stručný opis
EURES – T Beskydy je cezhraničné partnerstvo, ktoré bolo vytvorené medzi tromi novými členskými štátmi EÚ: Českou republikou, Poľskom a Slovenskom.
Hlavné ciele partnerstva:
• podporovať cezhraničnú mobilitu pracovnej sily;
• informovať o životných a pracovných podmienkach;
• poskytovať informácie o trendoch na pracovnom trhu v cezhraničných regiónoch;
• podporovať výmenu informácií o voľných pracovných miestach medzi týmito regiónmi;
• poskytovať informácie podnikateľom o službách EURES a EURES-T (daňové zaťaženie, systém sociálneho zabezpečenia, nábor pracovnej sily z druhej strany, informácie o systéme registrácie – ako začať podnikať za hranicami svojej krajiny atď.);
• monitorovať a odstraňovať prekážky mobility.
Pracovná mobilita: hlavný prúd pracovnej sily mieri do Českej republiky.
K 30. júnu 2007 pracovalo v hraničnom regióne Českej republiky 8279 slovenských a 3856 poľských pracovníkov.

Rámcovú dohodu, ktorou sa vytvorilo cezhraničné partnerstvo EURES-T Beskydy, podpísalo 12. decembra 2007 vo Veľkých Karloviciach 35 partnerských organizácií z troch krajín, avšak ich spolupráca sa začala dávno predtým. Už v roku 2002 sa uskutočnilo niekoľko prípravných stretnutí.
Partneri
Verejné služby zamestnanosti
 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej republiky;
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave;
 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí Poľskej republiky;
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci;
 • Úrad práce a sociálnych vecí v Námestove;
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline;
 • Úrad práce v Ostrave;
 • Úrad práce v Novom Jičíne;
 • Úrad práce v Opave;
 • Úrad práce vo Frýdku-Místku;
 • Úrad práce vo Vsetíne;
 • Úrad práce v Karvinej;
 • Úrad práce v Bruntáli;
 • Úrad práce v Jeseníku;
 • Úrad práce v Šumperku;
 • Samospráva vojvodstva Śląskie – Vojvodský úrad práce v Katowiciach;
 • Samospráva vojvodstva Opolskie – Vojvodský úrad práce v Opole;
 • Samospráva Jastrzębie Zdrój Poviat – Úrad práce Poviat v Jastrzębie-Zdrój;
 • Samospráva okresu Racibórz - Okresný úrad práce Racibórz;
 • Samospráva okresu Głubczyce - Okresný úrad práce Głubczyce;
 • Starosta mesta Bielsko-Biała - Okresný úrad práce Bielsko-Biała;
 • Samospráva okresu Wodzisław Śląski- Okresný úrad práce Wodzisław Śląski;
 • Samospráva okresu Nysa - Okresný úrad práce Nysa;
 • Samospráva okresu Cieszyn - Okresný úrad práce Cieszyn;
 • Samospráva okresu Żywiec - Okresný úrad práce Żywiec;
 • Samospráva okresu Prudnik - Okresný úrad práce Prudnik.
Organizácie zamestnávateľov
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky;
 • Krajská hospodárska komora Moravskosliezského kraja (Krajská obchodná komora Moravskosliezskeho kraja);
 • Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku Białej (Beskydská komora umeleckých remesiel a podnikania v Bielsko-Biała);
Odborové organizácie
 • Regionálna rada KOZ pre Žilinský samosprávny kraj;
 • Regionálna rada odborových zväzov ČMKOS Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraja (Regionálna rada odborových zväzov ČMKOS Moravskosliezskeho, Olomouckého a Zlínskeho kraja);
 • Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” (Krajská rada NSZZ (Nezávislý samosprávny odborový zväz) regiónu Podbeskidzie „Solidarność“);
 • Rada OPZZ Województwa Śląskiego (Rada OPZZ (Celokrajová dohoda odborových zväzov) Sliezskeho vojvodstva).
Iní partneri
 • Centrum Edukacji i Pracy Mlodzieży OHP w Bielsku Białej (Centrum pre vzdelávanie a prácu mládeže OHP (Združenie dobrovoľníckej práce) v Bielsko- Biała);
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (Centrum odborného vzdelávania v Katowiciach).
Koordinátor
Peter Drozd
Adresa: EURES-T Beskydy, Maticne namestie 1617, SK - 022 01 Cadca
Telefón: +421 (0)41 244 8100
E-mailová adresa: eurestbeskydy@gmail.com