Pomoc pre túto časť

EURES v cezhraničných regiónoch

Euradria (IT-SI)

Názov cezhraničného partnerstva
Euradria (IT-SI)
Webová lokalita
http://www.euradria.org
Pokryté regióny
Cezhraničný región zahŕňa celé územie Friuli Venezia Giulia – provincie Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone a štatistické regióny Goriška, Obalno-kraška a Notranjsko Kraska v Slovinsku.
Stručný opis
V decembri 2007 bol v Trieste podpísaný rámcový dohovor o spolupráci medzi verejnými správami práce, zamestnávateľskými organizáciami a zamestnaneckými organizáciami pohraničných regiónov Slovinska a Friuli Venezia Giulia.
V marci 2008 bolo toto partnerstvo uznané Európskou komisiou.

Cezhraničný región Euradria sa rozlieha na ploche 12 681 km2, z ktorých 7 856 sa nachádza na území Talianska a 4 825 na území Slovinska. Počet obyvateľov v cezhraničnom regióne dosahuje približne 1 500 000, hustota obyvateľstva dosahuje výrazne vyššie hodnoty na talianskej strane pohraničnej oblasti (163 ob./km2) v porovnaní so slovinskou stranou (57 ob./km2).

Hlavným cieľom partnerstva, vychádzajúceho z primeraného šírenia informácií o životných a pracovných podmienkach, je podporovať mobilitu pracovníkov v cezhraničnej oblasti v prospech spájania dopytu a ponuky, angažovať sa s cieľom identifikovať a odstrániť prekážky v mobilite, ponúkať asistenčnú službu pracovníkom a zamestnávateľom v procese hľadania a výberu personálu, dohliadať na práva zamestnancov a na záležitosti súvisiace so zdaňovaním a poistením. Táto činnosť sa okrem iného zameriava na stimulovanie aktívnych politík, ktoré podporujú rozmach integrovaného a vzájomne výhodného trhu práce, na podporu procesov, ktoré povedú k skutočnému a konkrétnemu zosúladeniu pravidiel a k odhaľovaniu čiernej a/alebo nelegálnej práce.

Eures Euradia sa môže spoľahnúť na podporu siete poradcov Eures, ktorí sa nachádzajú v celom regióne Euradria a pracujú vo verejných službách zamestnanosti, ako aj v odborových organizáciách a združeniach zamestnávateľov v oboch krajinách.
Partneri
Partneri Euradrie sú verejné služby zamestnanosti a to na štátnej aj regionálnej úrovni, odborové organizácie a zástupcovia združení zamestnávateľov v cezhraničom regióne.

 • Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale italiano (talianske ministerstvo práce a sociálnych vecí)
 • Assessore al Lavoro, Formazione, Università e Ricerca Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Poradca práce, vzdelávania, univerzít a výskumu samosprávneho regiónu Friuli Venezia Giulia)
 • Provincia di Gorizia – Centro per l’Impiego (Provincia Gorizia – Stredisko pre zamestnanosť)
 • CSI- Consiglio Sindacale Interregionale Nord Est Friuli Venezia Giulia/SloveniaCGIL CISL UIL ZSSS KS 90 (CSI – Medziregionálny výbor odborovej organizácie pre severovýchodný región Friuli Venezia Giulia/Slovinsko CGIL CISL UIL ZSSS KS 90)
 • CGIL FVG – Confederazione Generale Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia (CGIL FVG – Generálna talianska konfederácia práce, región Friuli Venezia Giulia)
 • CISL FVG – Unione Sindacale Regionale Friuli Venezia Giulia (CISL FVG – Regionálna odborová organizácia, región Friuli Venezia Giulia)
 • UIL FVG- Unione Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia (UIL FVG- Talianska únia práce, región Friuli Venezia Giulia)
 • Confindustria Friuli Venezia Giulia (Konfederácia priemyslu, región Friuli Venezia Giulia)
 • Confartigianato Imprese FVG – Federazione Regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia (Združenie podnikov FVG – Regionálna federácia pre malé a stredne veľké remeselné podniky regiónu Friuli Venezia Giulia)
 • Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA Friuli Venezia Giulia (Národná konfederácia remesiel a malých a stredných podnikov – CNA Friuli Venezia Giulia)
 • Confcommercio Friuli Venezia Giulia (Konfederácia obchodu Friuli Venezia Giulia)
 • SKGZ Slovenska kulturno-gospodarska zveza (Slovinský kultúrno-hospodársky zväz)
 • Slovensko deželno gospodarsko združenje (Slovinské regionálne hospodárske združenie SDGZ – URES)
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Centralna služba- EURES
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba- EURES
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica
 • KS 90 Konfederacija Sindikatov 90 Slovenije, Obalna sindikalna organizacija KS 90
 • Kraško-notranjska Območna organizacija ZSSS- Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
 • Območna organizacija ZSSS Posočje - Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
 • Primorska gospodarska zbornica
 • GZS- Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za severno Primorsko
 • Posoški razvojni center
Koordinátor
Andrea Roberti
Adresa: CSI Fvg/Slo, CGIL FVG/Euradria, Via Vidali 1, IT - 34129 Trieste
Telefón: +39 040 3478133
Fax: +39 040 768844
E-mailová adresa: co_ordinator@euradria.org