Pomoc pre túto časť

EURES v cezhraničných regiónoch

Northern Ireland/Ireland (IE-UK)

Názov cezhraničného partnerstva
Northern Ireland/Ireland (IE-UK)
Webová lokalita
http://www.eures-crossborder.org
Pokryté regióny

Partnerstvo pokrýva celé Severné Írsko a pohraničné grófstva Írskej republiky (Louth, Cavan, Monaghan, Donegal, Sligo a Leitrim).

Stručný opis

Cezhraničné partnerstvo EURES (Európske služby zamestnanosti) bolo založené s cieľom uľahčiť podmienky osobám, ktoré chcú dochádzať denne alebo týždenne do pohraničných oblastí za prácou. Snaží sa pomáhať pri prekonávaní aspoň niektorých prekážok, ktorým tieto osoby čelia.
Rieši najmä nedostatky v poskytovaní informácií. Napríklad uchádzačom o zamestnanie, ktorí nevedia, aké existujú na druhej strane hranice možnosti zamestnania a odborného vzdelávania, ako funguje daňový systém alebo ako môže prijatie do práce ovplyvniť ich nároky na sociálne zabezpečenie.
Partnerstvo tiež pomáha zamestnávateľom prostredníctvom zabezpečenia prístupu k väčšiemu objemu pracovnej sily, t. j. uchádzačov o zamestnanie, ktorí žijú na druhej strane hranice. K dispozícii je poradenstvo pre zamestnávateľov v celom rozsahu otázok týkajúcich sa cezhraničného náboru.

Partneri

Patria sem (v abecednom poradí):

  • Department Of Social Protection (DSP) (Ministerstvo pre sociálne zabezpečenie)
  • Confederation of British Industry (CBI) (Konfederácia britského priemyslu)
  • Department for Employment and Learning (DEL) (Úrad pre zamestnanosť a vzdelávanie)
  • Dundalk Chamber of Commerce (Obchodná komora Dundalku)
  • Irish Business and Employers Confederation (IBEC) (Írska konfederácia podnikov a zamestnávateľov)
  • Irish Congress of Trade Unions (ICTU) (Írsky kongres odborových zväzov)
  • Londonderry Chamber of Commerce (Obchodná komora Londonderry)
Koordinátor
Dympna Boyle
Adresa: EURES Cross Border Coordinator, Department of Social Protection, Dundalk
Telefón: +353 429392671
E-mailová adresa: dympna.boyle@welfare.ie