Pomoc pre túto časť

EURES v cezhraničných regiónoch

Galicia/Região Norte (ES-PT)

Názov cezhraničného partnerstva
Galicia/Região Norte (ES-PT)
Webová lokalita
http://www.eures-norteportugal-galicia.org
Pokryté regióny

Systém cezhraničného partnerstva sa vzťahuje na provincie Ourense a Pontevedra (Galícia, Španielsko) a na oblasti Minho-Lima, Cávado, Ave a Tâmega (severné Portugalsko).

Stručný opis

Cezhraničné partnerstvo vzniklo v roku 1997. Podieľa sa na rade iniciatív zameraných na cezhraničnú mobilitu pracovníkov a zamestnávateľov v euroregióne Galícia a severné Portugalsko.

Od vzniku partnerstva sa dosiahlo:
- vytvorenie siete ‘Conselleiros EURES’ [Poradcovia EURES], špecialistov na cezhraničnú a medzinárodnú mobilitu z rôznych partnerských organizácií (Xunta de Galicia, IEFP, Univerdade de Vigo, ACISAT – pozri dole), ktorí poskytujú uchádzačom o zamestnanie, zamestnancom a zamestnávateľom v pohraničnej oblasti Galície a severného Portugalska služby v oblasti umiestnenia na pracovnom trhu, informácie a poradenstvo;
- príprava dokumentácie a informácií k otázkam, ktoré špecificky súvisia s cezhraničnou mobilitou (sociálne zabezpečenie, dane, nezamestnanosť, uznávanie kvalifikácií, zakladanie obchodných spoločností atď.);
organizovanie seminárov a konferencií o právach a povinnostiach zamestnancov a zamestnávateľov, ktorí sú ekonomicky aktívni v cezhraničných oblastiach;
- cezhraničné kurzy odbornej prípravy pre nezamestnaných;
- analýza údajov o potrebách cezhraničného trhu práce, cezhraničnom pohybe zamestnancov a prekážkach, ktoré obmedzujú mobilitu;
- vytvorenie stálych pracovných skupín, zložených z výkonných a odborných orgánov ako je sociálne zabezpečenie, inšpektorát práce a Hacienda de Galicia y Portugal [Finančná správa Galície a Portugalska] s cieľom zistiť prekážky, ktoré obmedzujú mobilitu a zaviesť opatrenia potrebné na ich odstránenie.

Dokumenty, štúdie a ďalšie informácie vrátane uskutočnených štúdií sú dostupné v kanceláriách partnerských organizácií, na uvedenej webovej stránke alebo na nosičoch CD ROM.

Partneri

- Instituto do Emprego e Formaçao Profissional (IEFP) [Úrad práce v Portugalsku]
- Xunta de Galicia [Autonómna vláda Galície]
- Servicio Público de Empleo Estatal – Instituto de Empleo (INEM) [Národný úrad práce Španielska]
- Consello Sindical Interrexional Galicia-Norte de Portugal [Medziregionálna rada odborových zväzov Galície a severného Portugalska]:
- Unión General de Trabajadores de Galicia [Galícijský zväz pracujúcich]
- Sindicato Nacional Comisións Obreiras de Galicia [Galícijská národná konfederácia zamestnaneckých zväzov]
- União Geral de Trabalhadores de Portugal [Portugalský zväz pracujúcich]
- Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses [Konfederácia pracujúcich Portugalska]
- Associação Industrial do Minho [Priemyselné združenie Minho]
- Associação Empresarial de Viana do Castelo [Obchodné združenie Viana do Castelo]
- União Empresarial do Vale do Minho [Obchodná komora Vale do Minho]
- Associação Empresarial do Alto Tâmega [Obchodné združenie Alto Tâmega]
- Confederación de Empresários de Galicia [Konfederácia zamestnávateľov Galície]
- Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho [Medzimestské združenie Vale do Minho]
- Comunidade Urbana VALIMAR [Združenie miest VALIMAR]
- Federación Galega de Municipios e Provincias [ Federácia mestských zastúpení a provincií Galície]
- Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal [Združenie práce Galície a severného Portugalska]:
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte [Komisia pre koordináciu a regionálny rozvoj Severu]
- Secretaria Xeral de Relacións Exteriores-Xunta de Galicia [Generálny sekretariát zahraničných vecí autonómnej vlády Galície]
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte [Komisia pre koordináciu a rozvoj Severu]
- Universidade de Vigo [Univerzita Vigo]
- Universidade de Minho [Univerzita Minho]

Koordinátor
Teresa Gonzàlez Ventin
Adresa: Ed. Antiga Alfândega, Avenida de Espanha, P-4930 Valença
Telefón: +351.251.82.61.05
Fax: +351.251.82.61.04
E-mailová adresa: teresa.ventin@iefp.pt