Pomoc pre túto časť

EURES v cezhraničných regiónoch

EURES Meuse-Rhine (BE-DE-NL)

Názov cezhraničného partnerstva
EURES Meuse-Rhine (BE-DE-NL)
Webová lokalita
http://www.eures-emr.org
Pokryté regióny
Cezhraničný región (Euroregión) Meuse-Rhine sa rozprestiera na území južnej časti holandskej provincie Limburg, na území belgických provincií Limburg a Liege, na území nemecky hovoriaceho spoločenstva v Belgicku a v oblasti Aachenu v Nemecku.
Stručný opis

Spolupráca v rámci siete EURES Meuse-Rhine vznikla v roku 1993. Jej cieľom je zvýšiť mobilitu zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie v rámci euroregiónu, ako aj odstrániť prekážky brániace tejto mobilite.

Partneri vyvíjajú mnoho aktivít a okrem iného ponúkajú:
- cezhraničnú službu vyhľadávania voľných pracovných pozícií a zamestnávania;
- poradenstvo a podporu uchádzačom o prácu v pohraničnom regióne;
- poradenstvo a podporu zamestnávateľom v cezhraničnom nábore pracovníkov;
- informácie o životných a o pracovných podmienkach v cezhraničnom regióne;
- informácie o odbornom vzdelávaní;
- Informácie o sociálnom zabezpečení, daniach a pracovnom práve pre cezhraničných pracovníkov;
- analýzy trhu práce.

Partneri
- Verejné služby zamestnanosti na regionálnej úrovni: Arbeitsagentur Aachen-Düren, FOREM, VDAB, ADG and UWV;
- Medziregionálna odborová rada Meuse-Rhine;
- Chambers of Commerce in the Euregio;
- Stichting Euregión Meuse-Rhine, ktorý združuje belgické provincie Limburg a Liege, nemecky hovoriace spoločenstvo v Belgicku, holandskú provinciu Limburg a oblasť Aachenu;
- Grenzinfopunkt (cross-border information point).