Pomoc pre túto časť

EURES v cezhraničných regiónoch

Bayern - Tschechien (DE-CZ)

Názov cezhraničného partnerstva
Bayern - Tschechien (DE-CZ)
Webová lokalita
http://www.eures-by-cz.eu
Pokryté regióny
Spolková republika Nemecko: Horné Fransko, Horné Falcko, Dolné Bavorsko
Česká republika: Západné Čechy – Plzeňský a Karlovarský kraj
Stručný opis

Partnerstvo EURES medzi Bavorskom a Českom bolo založené v októbri 2005 a je prvým partnerstvom medzi novým a starým členským štátom EÚ. Partnerstvo EURES – T medzi Bavorskom a Českom zahŕňa okresy nemeckých úradov práce Hof, Weiden, Schwandorf, Deggendorf a Passau a české kraje Plzeň a Karlove Vary. Na tomto území (25 000 km2) žije približne 2,4 mil. obyvateľov, z toho 1,2 mil. je zárobkovo činných. Podľa údajov z júna 2006 denne dochádzalo 4 332 ľudí za prácou za hranice. 3 842 Čechov chodí pracovať do Nemecka a 490 Nemcov do Čiech. Úlohou partnerstva je zvýšiť mobilitu v hraničnej oblasti, odstrániť prekážky, ktoré jej stoja v ceste a poskytnúť dôležité informácie o životných a pracovných podmienkach. Tým by sa mali odstrániť nevýhody pre obyvateľov a hospodárstvo, ktoré vznikajú na základe existencie štátnej hranice. Činnosti partnerov sa týkajú poradenstva a podpory zamestnávateľov a pracovníkov v tomto regióne:

- zber porovnateľných štatistických údajov o pracovnom trhu a ekonomicky aktívnom obyvateľstve na oboch stranách hranice,
- odstránenie štrukturálnych nedostatkov,
- zavedenie dialógu so zamestnávateľmi a potenciálnymi podnikateľmi z rôznych odvetví,
- zlepšenie a rozšírenie prístupu k službám EURES-u,
- sprístupnenie informácií o pracovnom trhu v oboch krajinách pre zamestnávateľov, uchádzačov o prácu a študentov,
- výmena informácií o voľných miestach a pomoc pri cezhraničnom hľadaní pracovných príležitostí,
- pomoc pre zamestnávateľov pri cezhraničnom nábore zamestnancov,
- informácie a poradenstvo určené potenciálne mobilným pracovným silám a týkajúce sa voľných miesta a životných a pracovných podmienok v pohraničnom regióne,
Partneri
Bundesagentur für Arbeit (BA), Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV)
(Spolkový úrad práce (BA), ústredie pre sprostredkovanie pracovných príležitostí (ZAV))
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej republiky
Úrady práce v mestách Hof, Weiden, Schwandorf, Deggendorf a Passau
Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit (BA)
(Bavorské regionálne riaditeľstvo Spolkového úradu práce)

Úrad práce v Plzni
Úrad práce v Karlových Varoch
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Bezirk Bayern
(Nemecký odborový zväz Bavorsko, DGB)
Česko-moravská konfederácia odborových zväzov – regionálna rada odborových zväzov Plzeňského a Karlovarského kraja
Krajská hospodárska komora Plzeňského kraja
BoBaKom im DGB e.V.
(Združenie pre česko-bavorskú komunikáciu a výmenu informácií v Nemeckom odborovom zväze)
Industrie- und Handelskammer Regensburg
(Obchodná a priemyselná komora Regensburg)
Koordinátor
Petr Arnican
Adresa: DGB Bezirk Bayern, Abteilung Grenzüberschreitende Beziehungen., Hochstraße 16, DE-92637 Weiden
Telefón: +49 961 416302-15
Fax: +49 961 416302-22
E-mailová adresa: petrarnican@seznam.cz