Pomoc pre túto časť

EURES v cezhraničných regiónoch

EuresChannel (BE-FR-UK)

Názov cezhraničného partnerstva
EuresChannel (BE-FR-UK)
Webová lokalita
http://www.eureschannel.org
Pokryté regióny
Cezhraničný región EuresChannel sa rozprestiera na území belgickej provincie Západné Flandry a provincie Henegavsko, a na území francúzskeho regiónu Nord-Pas-de-Calais a na území grófstva Kent v Spojenom kráľovstve.
Stručný opis
EuresChannel je prvým cezhraničným regiónom vytvoreným v rámci programu EURES. Partnerstvo medzi provinciou Henegavsko, regiónom Nord-Pas-de-Calais a provinciou Západné Flandry však existuje už od roku 1991, grófstvo Kent sa k spolupráci pripojilo v roku 1992.
Vďaka vysokorýchlostným vlakom TGV, trajektom a tunelu pod Lamanšským prielivom táto oblasť zohráva významnú úlohu tak zo strategického, ako i z ekonomického hľadiska. Cieľom mnohých činností vyvíjaných v rámci partnerstva je pomáhať ľuďom, ktorí by chceli pracovať, alebo sa vzdelávať na druhej strane hranice. Okrem toho sú podporovaní aj zamestnávatelia, ktorí majú záujem o cezhraničný nábor pracovných síl. Partnerstvo vybudovalo aj sieť odborných poradcov pre program EURES (euresporadcovia), ktorí poskytujú uchádzačom o prácu a zamestnávateľom informácie a poradenstvo.

V rámci partnerstva sú vyvíjané tieto aktivity:
- umožnenie prístupu k "národným službám";
- organizovanie kurzov pre uchádzačov o prácu a informačných fór pre dochádzajúcich zamestnancov;
- umožnenie výmeny pracovných ponúk a žiadostí o prácu;
- poskytovanie informácií o životných a o pracovných podmienkach v štyroch regiónoch;
- podporovanie politiky vzdelávania, ktorá je sa usiluje uľahčiť cezhraničnú mobilitu;
- vzájomná výmena osvedčených postupov;
- poskytovanie základných štatistických údajov, informácií o mzdových nákladoch a o dôležitých právnych predpisoch zamestnávateľom.
Partneri
Program EuresChannel je založený na dobrovoľnej spolupráci zakladajúcich členov. Podobne, ako regióny, ktoré majú vlastné jazyky a vlastnú kultúru, aj partnestvo EuresChannel je mnohostranné:
- Verejné služby zamestnanosti v regiónoch Nord- Pas-de-Calais, Západné Flandry, Henegavsko a Kent: ANPE, FOREM, VDAB a South Kent College, vymenovaný službami zamestnanosti – Kent;
- Medziregionálna odborová rada, ktorá združuje odborové zväzy 4 regiónov: Henegavsko, Nord-Pas-de-Calais, Západné Flandry a Kent: ABVV, FGTB, ACV, CSC, CFDT, FO, CGT a TUC;
- Organizácie zamestnávateľov zo 4 regiónov: UCM, Cité et Entreprises a UNIZO Regio Kortrijk.
Koordinátor
Inge Peeraer
Adresa: Koning Albert I-laan 1.2, BE - 8020 Sint-Michiels, Bruges
Telefón: +32 474840043
Fax: +32 50 34 42 39
E-mailová adresa: inge.peeraer@vdab.be