Noutăţi pe portal

Aplicarea măsurilor tranzitorii pentru lucrătorii UE se încheie la 1 mai

Începând de la 1 mai 2011, cetăţenii din opt ţări care au aderat la Uniunea Europeană în 2004 vor putea lucra în orice stat membru, odată cu eliminarea ultimelor restricţii.
 
Ce state membre sunt vizate?
Cetăţenii din Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Slovenia şi Slovacia nu vor mai fi nevoiţi să solicite permise de muncă, sponsorizări din partea întreprinderilor sau contracte pe termen lung dacă doresc să lucreze în alt stat membru al Uniunii Europene. Aceşti cetăţeni vor avea acelaşi drept fundamental la „libera circulaţie a forţei de muncă” precum cetăţenii din statele membre mai vechi ale Uniunii Europene şi din Malta şi Cipru, aceste ultime două state fiind exceptate de la restricţii în momentul aderării, în 2004.
 
Nu au fost aceste restricţii ridicate cu mult timp înainte?
Irlanda, Suedia şi Regatul Unit erau singurele state membre care nu aplicau restricţii în momentul aderării acestor opt ţări la Uniunea Europeană în 2004. Totuşi, persoanele nou intrate în Regatul Unit erau nevoite să se înregistreze în programul de înregistrare al Regatului Unit, măsură a cărei aplicare se încheie, de asemenea, la 30 aprilie 2011. Alte 10 state membre au eliminat restricţiile treptat, între 2006 şi 2009. Germania şi Austria au fost singurele state membre care au continuat să aplice restricţii, însă şi acestea vor fi eliminate la 30 aprilie 2011.
 
Despre ce restricţii este vorba?
Primele 15 state membre ale Uniunii Europene (UE-15) puteau aplica măsuri naţionale în primii doi ani de la aderarea noilor state membre la UE în 2004. Ţările din UE-15 comunicau ulterior Comisiei Europene intenţia lor de a continua sau nu să aplice măsurile pe o perioadă suplimentară de trei ani. După cinci ani, dacă doreau să continue să impună restricţii pentru încă doi ani, era necesar ca aceste state să demonstreze că neaplicarea ar fi adus prejudicii pieţei respective a forţei de muncă.
Numeroase persoane din opt din cele 10 noi state membre care doreau să lucreze în Germania şi Austria aveau nevoie de permise de muncă sau contracte care să stipuleze încadrarea în muncă pe perioadă determinată. Acest lucru nu mai este valabil. Perioada maximă de aplicare a restricţiilor era de şapte ani şi se încheie la 30 aprilie 2011.
 
Prin urmare, nu mai există restricţii?
Există încă anumite restricţii pentru ţările care au aderat la Uniunea Europeană în 2007, şi anume Bulgaria şi România, însă şi acestea vor fi eliminate la 1 ianuarie 2014.
Legislaţia naţională încă se aplică în diverse state membre, iar regulile sunt diferite. Prin urmare, înainte de a pleca din ţara dumneavoastră, trebuie să verificaţi întotdeauna condiţiile de muncă, asistenţă medicală şi securitate socială. Un prim pas ar putea fi contactarea unui consilier local EURES din ţara în care doriţi să vă deplasaţi pentru a afla care este legislaţia care se aplică.
 
Informaţii suplimentare:
 
Informaţii privind condiţiile de viaţă şi de muncă din alte ţări europene sunt disponibile pe portalul EURES
 
Informaţii privind stabilirea în altă ţară europeană sunt disponibile prin Your Europe
 

« Înapoi