Noutăţi pe portal

Noi norme privind drepturile de securitate socială când vă deplasaţi în Europa

La 1 mai 2010, au intrat în vigoare noi reglementări privind coordonarea sistemelor de securitate socială în Europa. În ultimii 50 de ani, aceasta este a doua mare reformă a normelor care garantează păstrarea drepturilor de securitate socială ale lucrătorilor mobili când aceştia se deplasează în Europa. Cei patru piloni ai coordonării rămân aceeaşi:

  • Sunteţi întotdeauna asigurat în baza legislaţiei unui singur stat membru: în general, dacă sunteţi lucrător activ, este ţara în care lucraţi; dacă nu sunteţi lucrător activ, este ţara în care locuiţi.
  • Principiul egalităţii de tratament vă garantează aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi cele ale resortisanţilor ţării respective.
  • Dacă este cazul, perioadele de asigurare dobândite în alte state membre ale UE pot fi luate în considerare în vederea acordării unei prestaţii.
  • Prestaţiile în numerar pot fi „exportate” dacă locuiţi într-o altă ţară decât cea în care sunteţi asigurat.

Prin urmare, ce schimbări aduc noile norme? Modernizarea se referă în principal la asigurarea unei mai bune protecţii a drepturilor cetăţenilor. De exemplu, în prezent, administraţiile naţionale trebuie să furnizeze servicii uşor de utilizat şi să pună la dispoziţie cetăţenilor în mod proactiv informaţiile necesare privind drepturile. Formularele electronice anterioare sunt înlocuite cu un număr redus de documente tipărite, care corespund situaţiilor în care persoanele mobile trebuie să aibă dovada drepturilor lor, cum ar fi „exportarea” ajutorului de şomaj în perioada căutării unui loc de muncă. Aceste „documente portabile” uşor de utilizat sunt standardizate şi recunoscute reciproc în toate statele UE/SEE.

Pentru mai multe informaţii despre drepturile de securitate socială când vă deplasaţi în Europa, puteţi consulta site-ul actualizat http://ec.europa.eu/social-security-coordination.

« Înapoi