Noutăţi pe portal


Mobilitatea artelor şi artiştilor în Europa

De ce este mobilitatea atât de importantă pentru artişti (artiştii europeni)? Încurajarea mobilităţii şi a schimburilor reprezintă o „şansă” viabilă pentru artiştii regionali de a atrage o audienţă mai largă şi, astfel, o piaţă mai mare. Pentru numeroşi muzicieni independenţi din Europa posibilitatea de a face turnee în alte ţări este o şansă unică de a câştiga popularitate. Reuşitele din străinătate constituie deseori un pas înainte spre popularitate în ţara natală. O mobilitate mai mare oferă alternative în faţa dificultăţilor actuale cu care se confruntă casele de discuri  şi a crizei generale din industria muzicii.

Conceptul de mobilitate cuprinde diverse elemente. Pentru profesioniştii artelor, mobilitatea reprezintă, în principal, posibilitatea de a face turnee (prin Europa) şi de a-şi exporta operele. În plus, mobilitatea înseamnă stabilirea unor reţele şi a unor reşedinţe de artişti în diferite oraşe europene. Aceste tipuri speciale de „reşedinţe” înseamnă că artistul este găzduit de o instituţie de cultură (galerie, academie de arte, şcoală de muzică, centru cultural etc.) din străinătate, unde petrece o anumită perioadă de timp şi elaborează – deseori în colaborare cu artiştii locali – un proiect. Pentru mulţi artişti tineri, o astfel de reşedinţă reprezintă o şansă unică de a stabili relaţii cu colegii, de a beneficia de inspiraţie şi de a descoperi noi mijloace de exprimare.

Integrarea europeană a jucat fără îndoială un rol important în încurajarea mobilităţii artiştilor. Atunci când sunt întrebaţi, artiştii recunosc că eliminarea barierelor în calea liberei circulaţii în UE a facilitat organizarea turneelor şi a mărit şansele ca lucrările artistice să circule şi în alte ţări. Un alt avantaj deosebit de important pentru independenţa artiştilor este micşorarea tarifelor aeriene. Producătorii, pe de altă parte, subliniază că introducerea monedei unice le-a simplificat cu mult activitatea.

Muzicienii independenţi consideră că principalul obstacol în calea „exportării” lucrărilor lor sau a organizării de evenimente în alte ţări europene îl reprezintă lipsa fondurilor. Acest lucru este valabil îndeosebi pentru artiştii care nu colaborează cu o casă de discuri oficială. Printre alte obstacole se numără insuficienţa sprijinului instituţional, precum şi imposibilitatea creării de relaţii potrivite. În acest context, crearea unor reţele de artişti pentru schimburile de idei şi organizarea de iniţiative comune au o importanţă deosebită.

Un concept înrudit interesant este ideea de mobilitate virtuală. Site-uri de internet precum my space sau You tube oferă artiştilor posibilitatea de a—şi expune şi de a-şi distribui lucrările în mod rapid şi eficient. Programele multimedia permit crearea a aproape oricărui tip de lucrări artistice – melodii, înregistrări video, montaje şi chiar spectacole de teatru – care să „circule” în jurul lumii. Costurile minime sau chiar inexistente ale acestor operaţii le transformă într-o metodă preferabilă de prezentare, în special pentru artiştii independenţi.

Aceste noi tendinţe de schimburi permanente între artişti şi oportunităţile de creare a unor reţele artistice pun bazele unui nou spaţiu European de mobilitate artistică. Prin urmare, artiştii, producătorii şi impresarii trebuie să se dedice şi mai mult creării de reţele, participării la proiecte comune şi dezvoltării de relaţii şi mai solide cu instituţiile, pentru a stimula circulaţia artiştilor şi a lucrărilor artistice în Europa.

Comisia sprijină proiectele relevante

Promovarea mobilităţii artelor şi artiştilor în Europa a devenit un aspect din ce în ce mai important într-o lume în care artiştii şi impresarii din toate domeniile artistice caută căi alternative de a câştiga un loc pe scena artelor europene. În acest context, Comisia Europeană a sprijinit două iniţiative în cadrul Anului European al Mobilităţii Lucrătorilor 2006, cu nume aproape identice, prin coincidenţă.

Mobile.Home

Mobile.Home a fost un proiect de colaborare de un an al IETM (Informal European Theatre Meetings), Finnish Theatre Information Centre, Pearle* (Liga europeană a asociaţiilor de angajaţi din sectorul artelor de spectacol), Goethe-Institut (Bruxelles), Visiting Arts, On the move şi al partenerilor asociaţi. Mobile.Home a analizat mai îndeaproape succesele şi obstacolele în calea circulaţiei artelor şi artiştilor peste graniţele europene. Privind fenomenul de „mobilitate” dintr-o perspectivă tehnică, filosofică şi artistică, a urmărit să sublinieze bunele practici şi să creeze legături între părţile implicate din sectorul public, privat şi social. În plus, s-a concentrat îndeosebi pe artele de spectacol şi generaţia mai tânără.

Proiectul a inclus, printre altele, Mobile.Home Helpdesk. Acest serviciu de internet furniza informaţii cu privire la aspectele administrative, legale şi sociale ale mobilităţii artiştilor în Europa şi oferea sprijin individual companiilor de artă şi artiştilor în chestiuni legate de mobilitate. Problemele ridicate în cadrul centrului de asistenţă, precum şi rezultatele cercetărilor suplimentare în ceea ce priveşte respectivele probleme vor fi prezentate într-un Raport final de cercetare şi recomandări privind mobilitatea.

Brussels Goethe-Institut, Visiting Arts şi Fondazione Fitzcarraldo au colaborat la Digital Portraits ale artiştilor tineri care lucrează şi locuiesc în diferite ţări ale UE. Conferinţa finală multisectorială din noiembrie 2006 a reunit toate aceste perspective, invitând organizaţiile de artă, impresarii, administraţiile publice, reţele şi alte păţi interesate să discute şi să dezbată subiecte cheie, să analizeze modele de bune practici şi să propună soluţii practice la obstacolele existente.

Proiectul Mobile Home

Proiectul Mobile Home a fost coordonat de centrul cultural Friche – La Belle de Mai din Marsilia. Implicând artişti şi impresari din diverse ţări Europene, proiectul a promovat o serie de activităţi destinate să faciliteze mobilitatea artiştilor de pe scena muzicală independentă. Bazat pe identificarea principalelor tendinţe şi probleme legate de mobilitatea artiştilor, proiectul a încercat să creeze o platformă pentru schimburile ameliorate de idei şi experienţe în cadrul aşa-zisului Spaţiu cultural şi artistic european.

Cinci oraşe europene – Bruxelles, Berlin, Londra, Helsinki şi Riga – au fost „explorate” de echipa La Friche, în cooperare cu un reporter de la Radio Grenouille din Marsilia, celălalt partener principal al iniţiativei. Analizând principalele progrese realizate pe scena artistică locală, inclusiv principalii actori şi tendinţele noi, ei au elaborat o „hartă culturală” a acestor capitale. Ulterior, această hartă a fost prezentată într-o serie de programe radio destinate să informeze audienţa regională cu privire la vitalitatea artistică şi la tendinţele emergente ale artelor europene.

La evenimentul final organizat în Marsilia la 17-18 noiembrie 2006 au participat mai mult de 70 de profesionişti – artişti, producători ai caselor de discuri independente, organizatori de festivaluri şi directori de centre de artă din întreaga Europă, precum şi o audienţă locală de peste 500 de persoane. Multicolorul eveniment a cuprins două zile de întâlniri, dezbateri, ateliere şi spectacole, toate dedicate temei mobilităţii lucrătorilor.

« Înapoi