Asistenţă pentru această secţiune

Parteneriatele transfrontaliere EURES

EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)

Numele parteneriatului transfrontalier
EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)
Site web
http://www.eures-triregio.eu/
Regiuni acoperite
EURES-TriRegio cuprinde regiunea inferioară Jeleniogórsko-Wałbrzyski a voievodatului Dolnośląskie din Polonia, districtele Ustí nad Labem, Karlovy Vary şi Liberec din Republica Cehă şi districtele guvernamentale Chemnitz şi Dresda ale Statului Liber Saxonia din Germania.
Descriere pe scurt
Promotorii proiectului/ participanţii la proiect:

Parteneriatul privind piaţa muncii EURES-TriRegio reuneşte servicii publice de ocupare a forţei de muncă, sindicate şi organizaţii patronale şi cuprinde părţi din Saxonia, Boemia şi Silezia Inferioară.

Promotorul proiectului este Federaţia Sindicală Germană (DGB) din regiunea Saxonia. Partenerii proiectului sunt Direcţia Regională Saxonia a Agenţiei Federale de Ocupare a Forţei de Muncă, Oficiul de Ocupare a Forţei de Muncă al voievodatului Silezia Inferioară, precum şi oficiile de ocupare a forţei de muncă din Ustí nad Labem, Liberec şi Sokolov, sindicatul NSZZ „Solidarność“ din regiunea Jelenia Góra, Confederaţia Sindicală din Boemia şi Moravia (ČMKOS), Federaţia Angajatorilor din Polonia de Vest (FPPZ), Camera de Comerţ a districtului Liberec şi Camera de Comerţ a regiunii Egerland, ministerele muncii şi afacerilor sociale din Republica Cehă şi Polonia, precum şi Oficiul central de plasament internaţional şi de plasament de forţă de muncă calificată (ZAV) al Agenţiei Federale de Ocupare a Forţei de Muncă.

Durata proiectului:

Pregătirile pentru parteneriatul transfrontalier EURES –TriRegio au fost iniţiate de parteneri odată cu aderarea Poloniei şi Republicii Cehe la Uniunea Europeană în anul 2004. Parteneriatul s-a concretizat prin semnarea acordului-cadru în octombrie 2007 şi s-a încheiat la 31 mai 2009. Următoarea perioadă de finanţare cu durata de trei ani va începe la 1 iunie 2010.

Misiune/ obiectiv şi punere în aplicare

Parteneriatul transfrontalier EURES –TriRegio consideră că integrarea pieţei forţei de muncă şi a pieţei formării profesionale din regiunea de convergenţă a celor trei ţări reprezintă misiunea sa esenţială. Obiectivul său pe termen lung este promovarea dezvoltării unei pieţe comune a muncii, cu respectarea concomitentă a standardelor de muncă şi sociale existente din fiecare ţară.

Activităţile parteneriatului se concentrează în principal asupra informării, consilierii şi plasamentului, precum şi garantării accesului public pe scară largă la informaţiile cu privire la condiţiile de muncă şi de viaţă, precum şi asupra dezvoltării schimbului transfrontalier de oferte de locuri de muncă. Măsurile suplimentare ale organizaţiilor partenere vizează sporirea transparenţei pieţei regionale a muncii. Atelierele şi forumurile de experţi au ca scop înţelegerea şi identificarea în comun a acţiunilor necesare, precum şi realizarea unor proiecte realiste cu ajutorul organizaţiilor partenere, care să se concentreze asupra necesităţilor pieţelor muncii.

Unul dintre cele mai mari obstacole în calea mobilităţii solicitanţilor de locuri de muncă din regiunea de frontieră este limitarea liberei circulaţii a solicitanţilor de locuri de muncă polonezi şi cehi în Germania. Parteneriatul transfrontalier anticipează şi în acest caz o oportunitate de comunicare cu privire la ofertele de locuri de muncă transfrontaliere deja existente prin intermediul mijloacelor de informare specifice, contribuind astfel activ la punerea în valoare a potenţialului de mobilitate.

În prezent, în regiunea EURES –TriRegio, 12 consilieri EURES lucrează în cadrul serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă. Dintre aceştia 7 se află în Saxonia, 2 în zona de frontieră a Sileziei Inferioare şi 3 în districtele Liberec, Ústí nad Labem şi Karlovy Vary. Aceştia oferă garanţii cu privire la oferta de bază a serviciilor EURES din regiunea de frontieră.

Astfel, din 2007, în regiunea EURES –TriRegio consilierii transfrontalieri EURES organizează pe rând sesiuni transfrontaliere de consiliere în cadrul cărora oferă consiliere planificată şi individuală. Aceste sesiuni sunt completate de evenimente de informare a publicului cu privire la condiţiile de muncă şi de viaţă, precum şi târguri de locuri de muncă şi sesiuni de recrutare care se organizează anual cu participarea angajatorilor regionali.

În plus, cu sprijinul serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă, al sindicatelor şi organizaţiilor patronale care acţionează la nivel regional, s-au iniţiat deja ateliere şi forumuri ale experţilor pe teme specifice şi orientate către anumite grupuri, cu participarea actanţilor externi din domeniul economic şi al cercetării.

Acestea au ca scop prezentarea unei oferte de informare şi consiliere în întreaga zona de frontieră. Astfel, prezenţa consilierilor competenţi din cadrul serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă şi a partenerilor de discuţii are un rol important pentru sindicate şi organizaţiile patronale.

Parteneriatul transfrontalier EURES –TriRegio a fost creat în vederea reunirii diverselor competenţe ale organizaţiilor partenere şi pentru a reprezenta, în calitate de expert, un partener de discuţii pentru diferiţi actanţi din regiune. Prin dezvoltarea şi punerea la dispoziţie a unor oferte de informare şi servicii de actualitate şi orientate către anumite grupuri, parteneriatul contribuie la transparenţa pieţei transfrontaliere a muncii şi la promovarea mobilităţii în zona de frontieră.

Printre principalele măsuri care trebuie adoptate în anul următor se numără:
 • extinderea reţelei existente de consilieri EURES şi stabilirea de noi parteneri de discuţii, atât în cadrul serviciilor publice de ocupare a forţei de muncă, cât şi în cadrul organizaţiilor sociale partenere din zona de frontieră;
 • punerea la dispoziţie şi dezvoltarea de oferte de informare şi consiliere de actualitate şi orientate către anumite grupuri, destinate angajatorilor, solicitanţilor de locuri de muncă, liber-profesioniştilor, stagiarilor şi studenţilor;
 • dezvoltarea unei iniţiative pentru o mobilitate care să se desfăşoare în condiţii echitabile în regiunea de convergenţă a celor trei ţări;
 • dezvoltarea unei iniţiative pentru evaluarea necesarului de forţă de muncă calificată.
Coordonator EURES-TriRegio: Sebastian Klähn
Parteneriat transfrontalier EURES
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí / Ministerul Muncii şi Afacerilor Sociale al Republicii Cehe (MPSV CR)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Poloniei
 • Direcţia Regională Saxonia a Agenţiei Federale de Ocupare a Forţei de Muncă
 • Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) / Confederaţia Sindicală din Boemia şi Moravia
 • NSZZ "Solidarność" Region Jeleniogórski / Sindicatul NSZZ "Solidarność" din regiunea Jelenia Góra
 • Federaţia Sindicală Germană (DGB) din regiunea Saxonia
 • Uřad Práce v Sokolově / Oficiul de Ocupare a Forţei de Muncă din Sokolov
 • Uřad Práce v Liberci / Oficiul de Ocupare a Forţei de Muncă din Liberec
 • Uřad Práce v Ustí nad Labem / Oficiul de Ocupare a Forţei de Muncă din Ustí nad Labem
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) w Wałbrzychu / Oficiul de Ocupare a Forţei de Muncă din Wałbrzych, Silezia Inferioară
 • Krajská hospodářská komora Liberec / Camera de Comerţ a districtului Liberec
 • Regionální hospodářská komora Poohří / Camera de Comerţ a regiunii Poohří
 • Federacja Pracodawców Polksi Zachodniej (FPPZ) / Federaţia Angajatorilor din Polonia de Vest
Coordonator
Sebastian Klähn
Adresă: IGR Elan e.V., Schützenplatz 14, DE - 01063 Dresden
Nr. telefon: +49 (0)351 863 31 16
Nr. fax: +49 (0)351 863 31 58
Adresa de e-mail: sebastian.klaehn@dgb.de