Asistenţă pentru această secţiune

Parteneriatele transfrontaliere EURES

Northern Ireland/Ireland (IE-UK)

Numele parteneriatului transfrontalier
Northern Ireland/Ireland (IE-UK)
Site web
http://www.eures-crossborder.org
Regiuni acoperite

Parteneriatul acoperă toate regiunile din Irlanda de Nord şi regiunile limitrofe ale Republicii Irlanda (Louth, Cavan, Monaghan, Donegal, Sligo şi Leitrim).

Descriere pe scurt

Parteneriatul transfrontalier EURES (EURopean Employment Services - Servicii Europene de Ocupare a Forţei de Muncă) a fost înfiinţat pentru a uşura situaţia persoanelor doritoare să traverseze frontiera zilnic sau săptămânal pentru a-şi câştiga existenţa. Parteneriatul încearcă să înlăture cel puţin câteva dintre obstacolele cu care se confruntă aceste persoane.
Parteneriatul acoperă în special lacunele informaţionale. Spre exemplu, persoanele în căutare de locuri de muncă care nu ştiu ce oportunităţi de angajare şi formare profesională există de cealaltă parte a frontierei, cum funcţionează sistemul fiscal sau cum pot fi afectate drepturile lor la asigurări sociale prin acceptarea unui loc de muncă.
Parteneriatul îşi propune, de asemenea, să sprijine angajatorii prin asigurarea accesului la resurse extinse de forţă de muncă, adică persoanele care trăiesc de cealaltă parte a frontierei. Angajatorii beneficiază de consultanţă privind o serie de probleme de recrutare transfrontalieră.

Parteneriat transfrontalier EURES

Aceştia sunt (în ordine alfabetică):

  • Departamentul pentru protecție socială (DSP)
  • Confederation of British Industry (CBI) (Confederaţia Industriei Britanice)
  • Department for Employment and Learning (DEL) (Departamentul pentru muncă şi învăţământ)
  • Dundalk Chamber of Commerce (Camera de Comerţ din Dundalk)
  • Irish Business and Employers Confederation (IBEC) (Confederaţia comercianţilor şi patronilor din Irlanda)
  • Irish Congress of Trade Unions (ICTU) (Federaţia sindicatelor irlandeze)
  • Londonderry Chamber of Commerce (Camera de Comerţ din Londonberry)
Coordonator
Dympna Boyle
Adresă: EURES Cross Border Coordinator, Department of Social Protection, Dundalk
Nr. telefon: +353 429392671
Adresa de e-mail: dympna.boyle@welfare.ie