Aktualności na temat portalu

Dwa sposoby na rozpoczęcie zdobywania europejskiego doświadczenia

Osoby poszukujące pracy pragnące zdobyć doświadczenie – czy to obejmujące studia, szkolenie, czy pracę – w krajach europejskich mogą skorzystać z wielu programów oferujących pomoc. W szczególności dwa programy, Eurodyssée i European Mobility, umożliwiają zdobycie europejskich staży, szkolenia zawodowego lub praktyk.    
 
Program Eurodyssée organizowany przez Zgromadzenie Regionów Europy jest programem wymiany dla młodych ludzi w wieku 18-30 lat. Dzięki serii praktyk lub staży za granicą trwających 3 do 6 miesięcy oferuje on kandydatom możliwość rozwoju nie tylko zawodowego, ale również osobistego i kulturalnego.
 
Jak wyjaśnia Diane Carvalho z sekretariatu generalnego programu Eurodyssée, jest to sytuacja, w której wszyscy zyskują: „Umożliwia to młodym ludziom nie tylko rozwinięcie posiadanej już wiedzy, ale także rozwój osobisty dzięki nowym doświadczeniom zawodowym i kulturowym. Ich umiejętności i pomysły przynoszą korzyści firmom oferującym staże, regionom przyjmującym, a także ich własnym regionom, bo stażyści wracają z większą wiedzą i pewnością siebie”.
 
Wymiany są możliwe jedynie miedzy regionami zarejestrowanymi w programie, ale zdaniem Diane właśnie dołączają nowe regiony.
 
Najnowszym pozytywnym przykładem jest przypadek norweskiej badaczki archeologii, Marit Johansson, która przyjechała na archipelag Azorów (Portugalia) za pośrednictwem programu trzy lata temu. Obecnie, dzięki stypendium uniwersytetów Norwegii i Szwecji, kończy pracę doktorską na temat wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO miasta Angra do Heroísmo na Azorach.
 
 
Strona internetowa ułatwia zawarcie umowy
European Mobility, część programu Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci, pomaga osobom prywatnym, firmom i instytucjom edukacyjnym w sporządzaniu indywidualnych umów o pełnoetatowe szkolenia i staże zawodowe. Procedura online w pięciu krokach umożliwia opracowanie umowy zgodnej z prawem w ojczyźnie i zarazem w kraju docelowym studenta lub stażysty.
 
Umowy obejmują takie dziedziny, jak warunki pracy, opieka dydaktyczna, zakwaterowanie, wynagrodzenie, odpowiedzialność społeczna i zawodowa oraz nadzór. Obecnie w programie bierze udział 21 krajów, a strona wygenerowała ponad 2 000 umów.

 
 
Więcej informacji:
 
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową programu Eurodyssée
 
 
 
Użyj programu Customizer, aby stworzyć dostosowaną do swoich potrzeb umowę

« Powrót