Aktualności na temat portalu

Niemcy zamierzają pozyskać portugalskie pielęgniarki

Lekarze nie są już jedyną poszukiwaną grupą zawodową w sektorze ochrony zdrowia w UE. Na europejskim rynku pracy zwiększa się obecnie zapotrzebowanie na pielęgniarki. W Niemczech jest ono na tyle duże, że szpitale są gotowe opłacać wymagane szkolenia językowe, aby zapewnić skuteczną integrację pielęgniarek, dla których niemiecki nie jest językiem ojczystym.                    
 
– W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem, zapytaliśmy naszych kolegów z Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) z całej Europy o kraje, w których zapotrzebowanie na pielęgniarki jest mniejsze od ich liczby. Oczywiście istotne dla nas było to, aby nie rekrutować pielęgniarek z krajów, w których ich brakuje, a Portugalia odpowiedziała pozytywnie na nasze zapytanie – wyjaśnia Ralf Czadzeck, doradca EURES w Niemczech.
 
W połowie czerwca 2011 r. EURES z Portugalii i Niemiec zorganizowały w Porto i Lizbonie Dni Pracy. W wydarzeniu uczestniczyło kilku pracodawców z Niemiec, a osoby poszukujące pracy, które były zainteresowane przeniesieniem się do Niemiec, otrzymały niezbędne informacje. Portugalia systematycznie organizuje Dni Pracy poświęcone różnym krajom europejskim, do których osoby poszukujące pracy mogłyby chcieć się przenieść.
           
– Widać wyraźną tendencję, zgodnie z którą to przede wszystkim pielęgniarki, które niedawno uzyskały dyplom, są zainteresowane przyjazdem do Niemiec. Przypuszczam, że jest to spowodowane tym, że dużo trudniej jest przeprowadzić się do innego kraju, gdy ma się rodzinę – mówi Ralf.
 
Opiekę zdrowotną w Niemczech świadczą zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne. Potencjalnymi partnerami do współpracy mogą być instytucje z obu sektorów. Jako że jest to projekt pilotażowy, zostanie nim objętych od 7 do 15 pielęgniarek. Po zebraniu wymaganej liczby pielęgniarek zostaną one zaproszone do Niemiec na szkolenie językowe.
 
– Pielęgniarki z Portugalii dysponują doskonałą wiedzą fachową w zakresie opieki zdrowotnej, jednak aby wykonywać pracę, muszą oczywiście znać język niemiecki. W ramach tego projektu szkolenie językowe będzie opłacane przez przyszłych pracodawców – wyjaśnia Ralf. – Jeżeli ten sposób rekrutacji pielęgniarek do Niemiec z innych krajów uczestniczących w EURES okaże się skuteczny, prawdopodobnie zostanie on ponownie wykorzystany – podsumowuje.
 
 
Więcej informacji:
 
Wyszukaj Dzień Pracy w kalendarzu wydarzeń EURES  
 
Szukaj doradcy EURES  
 
Więcej informacji na temat warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES
 
Szukaj pracy w bazie danych ofert pracy EURES  

« Powrót