Aktualności na temat portalu


Wymiana młodych pracowników z Alp i znad morza

Jednym z najważniejszych wyzwań w dzisiejszych czasach jest integracja zawodowa młodych ludzi. Sieć Jeunes Emplois Mobilité (JEM), regionalna sieć lokalnych agencji w regionie Rhône-Alpes, w południowo-wschodniej Francji, postanowiła podejść do tego zadania inaczej i dzięki mobilności zawodowej zwiększyć kwalifikacje młodych pracowników.

Europe Top Depart to projekt w zakresie kształcenia zawodowego, organizowany przez sieć JEM i wspierany w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci . W ramach tego projektu w 2004 r. francuska sieć nawiązała partnerskie stosunki z ośrodkiem kształcenia zawodowego na Krecie Kentro Eppagelmatikis Anaptixis (KEA). Początkowo dzięki projektowi latem 2005 r. dziesięcioro młodych ludzi z regionu Rhône-Alpes odbyło trzymiesięczną praktykę w biurze KEA na Krecie. Ta pierwsza próba zakończyła się wielkim sukcesem. Uczestnicy musieli poradzić sobie w zupełnie nowych warunkach życia i pracy, przyzwyczaić się do w dużym stopniu odmiennego środowiska kulturowego i społecznego, a także nieznanego im języka, co doskonale im się udało.

Procedura wyboru dziesięciu praktykantów była niezwykle staranna. Po wstępnym wyborze dokonanym przez partnera projektu z Francji, z Krety przybył przedstawiciel KEA, by uczestniczyć w końcowym etapie naboru kandydatów. Gościowi z Grecji przedstawiono także wiele innych działań mających na celu wspieranie młodych ludzi rozpoczynających życie zawodowe.

Po tym doświadczeniu partnerzy z Francji i Grecji postanowili rozpocząć bardziej regularną współpracę. Stały projekt umożliwia regularną wymianę pracowników sezonowych w branży turystycznej, czego pośrednią korzyścią jest pomoc przedsiębiorstwom turystycznym w okresach, gdy brakuje im siły roboczej. Głównym celem jest jednak umożliwienie młodym ludziom zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku pracy i polepszenia umiejętności zawodowych i językowych.

Korzyści wynikające z projektu nie są oczywiście wyłącznie jednostronne. W grudniu 2005 r. młody kucharz z Krety został zatrudniony w hotelu w regionie Rhône-Alpes na łączny okres trzech i pół miesiąca. Jego pobyt we Francji wspierali organizatorzy z Francji, służąc informacjami na temat wymogów administracyjnych i prawnych, organizując jego przyjazd oraz nieustannie udzielając wskazówek pracodawcy i pracownikowi. Dzięki dużej motywacji pracownika z Krety i wsparcia ze strony francuskiego pracodawcy ich wspólne doświadczenie było nadzwyczaj pozytywne.

Latem 2006 r. na Kretę wysłano inną grupę młodych pracowników z Francji. Dwóch uczestników wymiany brało wcześniej udział w projekcie mobilności zawodowej Europe Top Depart, który oprócz Krety obejmuje także Hiszpanię i Irlandię. Ponieważ zasady postępowania nie były im obce, z powodzeniem znaleźli pracę w branży turystycznej na Krecie. KEA ponownie wystąpiła w roli partnera lokalnego, wspierając dostęp do zatrudnienia i zapewniając im pomoc w zakwaterowaniu oraz w sprawach prawnych i administracyjnych.

Prawdopodobnie dzięki wspólnej inicjatywie Francji i Grecji w przyszłości organizowane będą kolejne wymiany pracowników, co sprzyjać będzie mobilności pracowników sezonowych. Inicjatywa ta jest dobrym przykładem wykorzystania możliwości, jakie oferuje nasz duży europejski rynek pracy.

« Powrót