Nytt på portalen

Tips til middelaldrende jobbsøkere

I den senere tid er det slett ikke uvanlig at middelaldrende personer igjen er ute på arbeidsmarkedet. Kombinasjonen aldrende befolkning og økonomisk krise har gjort at stadig flere over 50 har blitt arbeidsledige. Den såkalte "babyboomgenerasjonen" ble født i etterkrigstiden og utgjør nå en betydelig andel av arbeidsstyrken.
 
Det er aldri lett å miste jobben. Særlig ikke for folk i 40- og 50-årene. Mange av dem har ofret over tjue år av livet sitt på karrieren, og det er kanskje like lenge siden de var ute på jobbmarkedet. I tillegg til et stramt arbeidsmarked og fordommer kan middelaldrende jobbsøkere møte flere utfordringer enn yngre jobbsøkere.
 
Forsøk å legge det negative til side og sjekk ut disse jobbsøketipsene.
 
Hvis du føler du er overkvalifisert, spill på arbeidsgiverens behov. Når du har funnet ut alt du kan om selskapet og den ledige stillingen, må du vinkle kvalifikasjonene slik at de passer perfekt til stillingsbeskrivelsen:
 
·         Pass på å markedsføre dine spesielle fortrinn effektivt ved å vise punkt for punkt hvordan du matcher stillingsbeskrivelsen.
·         Markedsfør erfaringen din som et fortrinn for selskapet.
·         Understrek at selskapet får en person med mange års erfaring i sin midte, og selg inn dine gode egenskaper innen problemløsning, teamarbeid, mellommenneskelige relasjoner og kunderelasjoner.
 
Mange har en oppfatning om at middelaldrende arbeidstakere ikke er så teknisk oppegående som sine yngre kolleger. Det er mange måter du kan vise at du har full kontroll, for eksempel ved å bruke sosiale medier og ha en blogg. Facebook, Twitter og LinkedIn er smarte for å styrke din profil og komme i kontakt med arbeidsgivere og rekrutterere.
 
Nå for tiden stiller mange arbeidsgivere spørsmål i intervjusituasjonen om hvordan kandidatene har håndtert konkrete situasjoner. For eksempel: "I din siste jobb, hvis du hadde en konflikt med en kollega, hvordan taklet du den?" Svarene dine bør være korte og konsise, og du bør unngå å trekke frem alle tidligere opplevelser. Det kan faktisk bli for mye for intervjueren.
 
Intervjueren er kanskje yngre enn deg og kan derfor ha vansker med å stille deg følgende avgjørende spørsmål: "Vil det ikke føles ydmykende å ta en jobb der dine overordnede er yngre enn deg, og som mange vil mene er for dårlig for deg?" Du bør være forberedt på å svare på dette spørsmålet enten intervjueren stiller deg det eller ikke. Du kan besvare dette spørsmålet indirekte gjennom en positiv holdning i alt du sier om den ledige stillingen og hvor godt du egner deg for den.
 
EURES-rådgiverne kan gi deg informasjon om hvordan du skal finne en ny jobb, og om ledige stillinger som passer til din profil. EURES-rådgiverne kan også gi råd om arbeidstakermobilitet og om leve- og arbeidsvilkår i hele EØS. Jobben som er perfekt for deg kan finnes der ute i Europa!
 
 
 
Les mer:
 
 
Finn en jobb i EURES' jobbdatabase
 
Finn en jobbdag i EURES' aktivitetskalender
 
 
Finn ut mer om hva EURES kan gjøre for arbeidsgivere
 
Besøk EURES på Facebook
 
Følg EURES på Twitter
 
Bli med i EURES-nettverket på LinkedIn
 
Følg EURES på Google+

 

« Tilbake