Nytt på portalen

Informasjon om dine pensjonsrettigheter

Har du arbeidet i et eller flere land i Europa? Er du bekymret for pensjonsrettighetene dine? Den nye brosjyren om pensjoner i EU gir en oversikt over hvilke rettigheter dokumentasjon har
 
Prinsippet om fri bevegelighet har gitt mange europeere mulighet til å bo og arbeide i et annet land, men mange får problemer når de går av med pensjon. Med en stadig eldre – men fortsatt mobil – befolkning kan det være ganske forvirrende å prøve å finne ut av pensjonsrettighetene.
 
EU ga i 2012 ut en brosjyre som tar opp denne problematikken. Brosjyren inneholder en oversikt over europeiske borgeres grunnleggende pensjonsrettigheter og forklarer trinn for trinn hvordan personer som har arbeidet i mer enn én EU-medlemsstat, Island, Liechtenstein, Norge og/eller Sveits, skal gå fram for å søke om pensjon. Brosjyren gir svar på spørsmål som hva de ulike landene betaler og hvordan pensjonene beregnes.
 
Vanligvis beregnes pensjonen etter hvor mye som er innbetalt i pensjonspremie i hvert land man har bodd og arbeidet i. Hvor mye som mottas fra hvert land, avhenger av hvor lenge arbeidstakeren har hatt trygdemedlemskap der.
 
Når en person har arbeidet i flere land, skal vedkommende søke om pensjon i det landet han eller hun bor i. Hvis dette er et land han eller hun aldri har arbeidet i, bør søknaden sendes til det landet der han eller hun sist arbeidet.
 
Trygdeforpliktelser og trygdesamordning i EU er et komplisert område. Det er viktig å huske på at trygdereglene i EU ikke erstatter de nasjonale trygdeordningene. Det EU gjør, er å sikre felles regler som beskytter trygdeytelsene dine hvis du flytter innenfor Europa.
 
Takket være denne nye praktiske brosjyren, som er gratis, får arbeidstakerne informasjon om sine rettigheter og hvordan de skal gå fram for søke om pensjon når tiden er inne.
 
Les mer:
 
 

 
 
 
 

« Tilbake