Nytt på portalen

Hvordan forberede seg på de vanligste spørsmålene i et jobbintervju

Selv for jobbsøkere som har vært i mange intervjuer, kan intervjusituasjonen være stressende. Gå gjennom disse spørsmålene, så vil du være forberedt på det meste.
 
Den beste måten å gjøre inntrykk på intervjuere, er å være forberedt og ha øvd seg på å besvare de vanligste spørsmålene.
 
Hvorfor ønsker du å bytte jobb?
 
Dette er et av de mest forutsigbare spørsmålene, men det er også et av de viktigste. Du må vise at du har gjort dine undersøkelser om arbeidsgiveren og deretter knytte det du vet om selskapet til de kvalifikasjonene og interessene du har som førte til at du sendte dem en søknad.
 
Hva kan du gjøre?
 
Spørsmål som fokuserer på kompetanse, krever at du bruker eksempler fra konkrete situasjoner du har vært oppe i, enten det er fra livet generelt eller fra utdanning eller arbeid. Du bør forklare årsakene til at du tok den eller den beslutningen, hvordan du gjennomførte beslutningen, og hvorfor resultatene ble som de ble. Arbeidsgiverne tenker som regel at den beste måten å vurdere en potensiell ansatts framtidige verdi, er å ta rede på hva vedkommende tidligere har prestert. Spørsmål av denne typen kan være: Redegjør for en situasjon der du arbeidet i en gruppe; beskriv en vanskelig arbeidssituasjon og hvordan du fant en løsning; eller fortell meg om en gang du gjorde et fremragende stykke arbeid. Bruk STAR-metoden som hjelp til å svare på slike spørsmål: "Situation, Task, Action and Result", eller situasjon, oppgave, tiltak og resultat.
 
Hva er dine styrker og svakheter?
 
Ikke nekt for at du har svake sider. Det er en god idé å velge en svakhet som du har arbeidet for å forbedre, og beskrive hva du gjør for å bøte på dette. Dine sterke sider gir deg mulighet til å fortelle intervjueren om dine unike fortrinn og til å gjenta hvorfor de bør velge akkurat deg. Underbygg med eksempler så de får et bedre bilde.
 
Har du noen spørsmål?
 
Det er viktig at du selv stiller intervjueren et par spørsmål på slutten av intervjuet. Da viser du at du er interessert i jobben og i dem. Spør om selve arbeidet, om opplæring og utviklingsmuligheter, men unngå spørsmål om alt som allerede sto i stillingsannonsen eller om ferier og pensjoner, for hvis du tilbys jobben, vil du tidsnok finne ut om det.
 
Les mer:
 
Finn en jobbdag i EURES' aktivitetskalender
 
 
 
Finn en jobb i EURES' jobbdatabase
 
Finn ut mer om hva EURES kan gjøre for arbeidsgivere
 
Besøk EURES på Facebook
 
Følg EURES på Twitter
 
Bli med i EURES-nettverket på LinkedIn
 
Følg EURES på Google+

 

« Tilbake