Nytt på portalen

Juridisk livline for grensependlere i “Storregionen”

Sysselsetting over landegrensene skaper fantastiske muligheter, men kan noen ganger lede til vriene juridiske spørsmål. Centre de Ressources(CRD) EURES Lorraine tilbyr ansatte og selskaper omfattende støtte på dette området, herunder juridisk rådgivning og nyttige publikasjoner.
 
CRD er et senter opprettet av Conseil Regional de Lorraine (det franske fylket Lorraine) nordøst i Frankrike, som samarbeider med regionale og europeiske partnere. CRD legger til rette for jobbmobilitet på tvers av regionens grenser til Belgia (provinsene Luxembourg og Liège), Tyskland (Saarland og store deler av Rheinland-Pfalz) og Luxembourg. Over 11 millioner mennesker bor i denne regionen, som EU har gitt navnet "Storregionen".
 
– Det er vanlig med dagpendling mellom landene i regionen vår, forteller Pierre Ménard, juridisk ekspert ved CRDs kontor i Metz. – Om lag 70 000 personer bosatt i Lorraine arbeider i Luxembourg. Ytterligere 10 000 pendler til Tyskland, og et tilsvarende antall arbeider i Belgia.
 
CRDs målgruppe er grensependlere som trenger informasjon om alt fra skattespørsmål til arbeidslovgivning, pluss selskaper som rekrutterer personell fra utlandet eller åpner kontor der. I tillegg tilbyr CRD rådgivning til studenter som pendler over landegrensene.
 
Det er mulig å finne støtte og rådgivning på senterets nettsted eller på informasjonssenteret i Longwy. De som besøker Metz-kontoret, kan søke gjennom dokumenter utarbeidet av CRD. – Våre juridiske og praktiske publikasjoner dekker alle aspekter innen sysselsetting og utdanning over landegrensene i regionen vår, forteller Pierre.
 
CRD oppdaterer regelmessig publikasjoner for å holde tritt med trender og lovgivning innen sysselsetting over landegrensene. For en lav abonnementsavgift får du tilgang til CRDs juridiske database og individuell juridisk rådgivning.
 
Forutinntatte holdninger
 
Grensependlerne kommer til CRD med spørsmål om et utall temaer. – Noen har forutinntatte holdninger som vi forsøker å korrigere, forteller Pierre. – Pensjon er et minefelt ettersom landene har ulik pensjonsalder. Men det er faktisk slik at grensependlerne skal kreve pensjon i landet de bor i, ikke landet de arbeider i.
 
Reglene for studentmobilitet kan også være forvirrende. For eksempel har Luxembourg-studenter rett på studiestipend, men ikke hvis foreldrene deres jobber over landegrensen.
 
CRD organiserer informasjonsarrangementer, blant annet hos regionale selskaper som ansetter grensearbeidere. Sist mai gikk et stort CRD-arrangement av stabelen i Metz – i samarbeid med Enterprise Europe Network – som dekket godkjenning av faglige kvalifikasjoner, mva. og toll, og utstasjonering av arbeidstakere.
 
 
Les mer:
 
CRD EURES Lorraine (på fransk)
 
Finn en jobbdag i EURES’ aktivitetskalender
 
 
Finn mer informasjon om leve- og arbeidsvilkår i landene i Europa på EURES’ jobbmobilitetsportal
 
Finn en jobb i EURES’ jobbdatabase
 
Finn ut hva EURES kan gjøre for arbeidsgivere

 

« Tilbake