Nytt på portalen

Grenseoverskridende partnerskap bærer frukter

Danmark opplever for tiden et overskudd på sykepleiere, men et grenseoverskridende samarbeid med Sverige har skapt nye muligheter på andre siden av grensen.
 
København og Malmø ligger i hvert sitt land, men er bare atskilt av et smalt sund med Øresundsbron som knytter dem sammen. Turen over broen tar under 30 minutter, og derfor er det mange som dagpendler med bil eller tog mellom de to landene.
 
“Broen” ("Bron" på svensk og "Broen" på dansk) er et populært skandinavisk TV-krimdrama. Snarere enn å danne kulissene i et grenseoverskridende TV-drama er broen denne gangen åsted for et samarbeid mellom EURES i Danmark og EURES i Sverige. – På begge sider av Øresund har vi identifisert tre områder hvor vi må sette inn en ekstra innsats. Ett av dem er at Sverige har behov for sykepleiere, mens Danmark har mange arbeidsledige sykepleiere, sier Karin Olsen fra EURES i Danmark.
 
Øresund-regionen, som omfatter områder på begge sider av sundet, har problemer med ungdomsledighet og sprik i antallet IT-spesialister, og dette, sammen med skjevfordelingen av sykepleiere er felles problemer som EURES har identifisert.
 
Antallet arbeidsledige i Danmark har mer enn doblet seg i løpet av det siste året, mens situasjonen i Sverige har holdt seg temmelig stabil.* EURES i Danmark tilrettela for et samarbeid mellom den danske jordmorforeningen og Skåne universitetssykehus i Sverige. Det ble organisert flere nettverksbyggingsarrangementer i København for sykepleiere og seks helsebedrifter. Første gangen på jobbsenteret og andre gangen på et lokalt hotell. Det ble også holdt informasjonsmøter hvor 15–20 sykepleiere deltok hver gang.
 
Disse rekrutteringsarrangementene har vært populære og har allerede ført til at flere sykepleiere har fått jobb. – På et informasjonsmøte på sykehuset i Skåne hvor 87 sykepleiere og jordmødre deltok, ble 14 tilbudt jobb umiddelbart, avslutter Karin.
 
 
Les mer:
 
 
Finn en jobbdag i EURES' aktivitetskalender
 
 
Du finner mer informasjon om leve- og arbeidsvilkår i landene i Europa på EURES-portalen
 
Finn en jobb i EURES' jobbdatabase
 
Finn ut hva EURES kan gjøre for arbeidsgivere

 

« Tilbake