Nytt på portalen

“Youth on the Move”-arrangement i Spania – Hvor vil du dra?

Det finnes mange muligheter for å bo, arbeide og studere i andre europeiske land. Dette var hovedbudskapet på et arrangement i Zaragoza i Spania som hadde som mål å fremme mobilitet blant unge i Europa.  
 
Europakommisjonens flaggskipinitiativ “Youth on the Move” har som formål å hjelpe unge mennesker med å skaffe seg kunnskapen, ferdighetene og erfaringen de trenger for å kunne konkurrere i dagens arbeidsmarked i Europa. Initiativet er del av EU-strategien Europe 2020, som fremmer smart, bærekraftig og inkluderende vekst, og har som målsetting å redusere arbeidsledigheten blant ungdom ved å oppmuntre til læring og jobbmobilitet. Målsettingene støttes ved at EU yter tilskudd til personer som studerer eller får opplæring i andre land, og ved at utdanningen og opplæringen gjøres mer relevant for behovene til dagens unge.
 
Arrangementet i Zaragoza, som gikk over to dager i slutten av september, fremmet initiativet og fokuserte mer på hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere ungdomsledigheten snarere enn å tilby deltakerne ledige jobber. Arrangementet ble organisert av EURES i samarbeid med Europakommisjonen og European Direct Information Centre. Det hadde form som et forum hvor publikum kunne lære om ulike muligheter i Europa, stille spørsmål og dele erfaringer. Videre ble det holdt konferanser, workshops, presentasjoner og paneldebatter som alle omhandlet ungdomsmobilitet i Europa.
 
EURES-rådgivere var til stede for å gi jobbsøkere informasjon om en rekke muligheter, f.eks. stipender man kan søke om man vil studere, jobbe eller utføre frivillig arbeid i utlandet. – På messen informerte vi om ledige stillinger som for tiden er utlyst på EURES' nettsted og om rekrutteringsprosessen som for tiden administreres av det spanske EURES-teamet, forteller Sonia Carné Padilla, EURES-rådgiver i Zaragoza.
 
Det er ikke første gang EURES i Zaragoza organiserer viktige arrangementer for jobbsøkere i regionen. De har organisert Jobbdager de siste sju årene i tillegg til faglige orienteringsmøter og workshops om det europeiske CV-formatet, bare for å nevne noen.
 
– Vi vil med glede delta på lignende arrangementer, for vi mener det er veldig nyttig, særlig for unge, men også for jobbsøkere generelt. Vi deltar kontinuerlig på ulike typer arrangementer som alle handler om å fremme mobilitet. Det neste heter «Søke jobb via internett», avslutter Sonia.
 
 
Les mer:
 
 
Les mer om Europe 2020
 
Finn en jobbdag i EURES' aktivitetskalender
 
 
Du finner mer informasjon om leve- og arbeidsvilkår i landene i Europa på EURES-portalen
 
Finn en jobb i EURES' jobbdatabase
 
Finn ut hva EURES kan gjøre for arbeidsgivere

 

« Tilbake