Nytt på portalen

Fokus på ingeniører på EURES-jobbmessen i Lisboa

Mange portugisiske ingeniører sliter med å finne jobb i hjemlandet. Men det er stor grunn til å tro at mange av dem som deltok på EURES-jobbmessen som gikk over to dager i mai 2012, og der nærmere 40 selskaper fra fem europeiske land var representert, snart vil finne drømmejobben.
 
– Portugal har et overskudd av kvalifiserte ingeniører, og det er ikke alltid nok jobber for dem her. Mange er interessert i å skaffe seg nye erfaringer gjennom å arbeide og bo i et annet land, forteller Luísa Martins, EURES-rådgiver hos IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional (institutt for sysselsetting og yrkesrettet opplæring) i Lisboa. Hun legger til: – Våre maskin- og elektroingeniører er svært ettertraktet rundt om i Europa, mens sivilingeniørene har litt vanskeligere for å finne arbeid.
 
Den første utgaven av "mobilitetsdagene for ingeniører" ble arrangert ved Lisbon Engineering Higher Institute (ISEL) Lisboas institutt for ingeniørfag (ISEL) 10. og 11. mai 2012. Om lag 40 mellomstore til store selskaper fra Belgia, Danmark, Norge, Sverige og Storbritannia, hovedsakelig leverandører av tjenester til teknologiindustrien og maritim sektor, deltok på arrangementet.
 
Den første dagen var åpen for alle interesserte ingeniører, mens den andre dagen bare var for spesielt inviterte. Etter avtale med arbeidsgiverne ble det tilbudt tjenester som screening av kandidater og innsamling av jobbsøknader i forkant av arrangementet. Stander og et eget område for gjennomføring av jobbintervjuer ble stilt til rådighet for arbeidsgiverne. Kandidatene fikk mulighet til å snakke direkte med rekruttererne, som også holdt presentasjoner der de fortalte om sine bedrifter. I tillegg holdt EURES-rådgivere fra de inviterte landene presentasjoner om leve- og arbeidsvilkårene i sitt land.
 
Norge, en viktig rekrutterer
 
Luísa er ansvarlig for IEFPs rekrutteringssamarbeid med Norge, der det er behov for å rekruttere tusenvis av ingeniører.
 
– Siden 2007 har vi organisert en rekke arrangementer i Portugal med sikte på rekruttering av fagfolk til norske bedrifter. På denne jobbmessen tok vi også med arbeidsgivere og EURES-rådgivere fra Belgia, Danmark, Sverige og Storbritannia. Vi ønsket å tilby ingeniørene enda flere jobbmuligheter og gi arbeidsgiverne mulighet til å treffe enda flere ingeniører.
 
For første gang tiltrakk messen også flere av de store norske arbeidsgivere til Portugal, blant annet Statoil. Det var også første gang at belgiske entreprenørselskaper deltok.
 
Ifølge Luísa har tilbakemeldingene etter arrangementet vært gode, både fra jobbsøkerne og fra selskapene som deltok: – De var fornøyd med de ulike EURES-tjenestene vi kunne tilby i forbindelse med rekrutteringen. Ut fra de mange jobbintervjuene som ble gjennomført i kjølvannet av arrangementet, har vi forhåpninger om at et betydelig antall stillinger vil bli besatt.
 
Gjennom EURES-nettverket har IEFP og NAV, den norske arbeids- og velferdsforvaltningen, bidratt til at 500 portugisiske ingeniører har funnet jobb i utlandet. NAV har i tillegg invitert IEFP til å besøke Stavanger og Oslo i september for å promotere sine rekrutteringstjenester overfor norske selskaper som er på jakt etter ingeniører. IEFP vil også samarbeide med EURES om organiseringen av den andre utgaven av mobilitetsdagene for ingeniører, som skal finne sted i Lisboa i oktober 2012.
 
Les mer:
 
Finn en jobbdag i EURES' aktivitetskalender
 
 
Finn mer informasjon om leve- og arbeidsvilkår i landene i Europa på EURES' jobbmobilitetsportal
 
Finn en jobb i EURES' jobbdatabase
 
Finn ut mer om hva EURES kan gjøre for arbeidsgivere

« Tilbake