Nytt på portalen

Nasjonale kontaktpunkter: klar til å hjelpe mobile fagfolk

Det finnes hundrevis av regulerte yrker i EU, og når statusen for kvalifikasjonene varierer fra et land til et annet, kan det være forvirrende. Heldigvis har de nasjonale kontaktpunktene etablert et nettverk for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner slik at fagfolk som ønsker å flytte på seg, kan få hjelp.
 
Kvalifiserte fagfolk som ønsker å flytte til et annet land i Europa, bør alltid undersøke om kvalifikasjonene deres blir godkjent i det andre landet, og de kan utøve sitt yrke der.
 
Nettverket av nasjonale kontaktpunkter er forpliktet til å gi borgerne den informasjonen de trenger med sikte på å få sine yrkeskvalifikasjoner godkjent i det landet de skal flytte til.
 
Det er ett kontaktpunkt i hver EU-medlemsstat, i tillegg til Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. De kan veilede folk med hensyn til nasjonale lover og regler som de ulike yrkene er underlagt, og forklare alle administrative formaliteter som må oppfylles for å få kvalifikasjonene godkjent. Kontaktpunktene har også i oppgave å hjelpe borgerne til å kunne utøve sin rett til fri bevegelighet.
 
Fra skipskokker til taktekkere
Det er stor bredde i hvilke yrker som er regulert i Europa, fra elektroingeniører til treningsinstruktører via skipskokker, taktekkere og sykepleiere til teknikere innen klimaanlegg*. Hvert land har sine egne regler for å arbeide på disse områdene, og det er derfor tjenestene kontaktpunktene tilbyr, er så viktige.
 
Når kontaktpunktet får en henvendelse, vil en saksbehandler sette seg i kontakt med sine kolleger i det aktuelle andre landet og med den relevante nasjonale myndighet. Myndighetene bestemmer da om yrkeskvalifikasjoner oppnådd i en annen EU-medlemsstat skal godkjennes eller ikke.
 
Siden dette nettverket kom på plass, har vertsstatene behandlet over 253 000 søknader om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner – i 82 % av tilfellene har vedtakene vært positive.
 
Kontaktpunktene yter hjelpen per brev eller over telefonen. Man bør ikke blande disse kontaktpunktene sammen med EUs "Points of Single Contact", et sentralt kontaktpunkt i hvert land som har en elektronisk tjeneste der de hjelper bedrifter som vil starte virksomhet i et annet land. De nasjonale kontaktpunktene kan også hjelpe i forbindelse med Ditt Europa, med praktisk generell informasjon om migrantarbeideres rettigheter.
 
Les mer:
 
Europakommisjonens nettsider om fri bevegelighet for fagfolk
 
Europakommisjonen har etablert en brukervennlig database over regulerte yrker. Bruk denne nettbaserte plattformen til å se hvilken stilling ditt yrke har i de ulike landene; velg et alternativ i nedtrekksboksene.
 
Ditt Europa – praktisk informasjon om migrantarbeideres rettigheter
 
 
 
Du finner mer informasjon om leve- og arbeidsvilkår i landene i Europa på EURES-portalen
 
Finn en jobb i EURES' jobbdatabase
 
*Syv yrker er regulert i alle medlemsstatene etter harmonisering av minstekravene til utdanning. Disse yrkene er: sykepleiere, leger, veterinærer, tannleger, jordmødre, farmasøyter og arkitekter.

« Tilbake