Nytt på portalen

EURES-partnerskap styrker rekrutteringen

Som et av Storbritannias ledende byråer innen rekruttering til helsesektoren setter HCL Nursing høye krav til sykepleierne de rekrutterer. Kanskje det er derfor samarbeidet med EURES har vært så vellykket. Så langt i år har EURES bistått HCL Nursing med å rekruttere 150 kvalifiserte sykepleiere til stillinger i alle deler av Storbritannia.
               
– Vi mener at HCL Nursing og EURES har gjensidig utbytte av dette samarbeidet i og med at HCL Nursing kan tilby sykepleiere en mulighet i Storbritannia, og EURES kan tilby sykepleiere fantastiske muligheter, sier Helen Rudanec, som leder HCL Nursing.
 
– Vi har samarbeidet med EURES i flere år nå på forskjellige måter, og vi mener bestemt at EURES har de nødvendige ressurser og kontakter i fagmiljøene for å fremme vår visjon, som er å være Storbritannias ledende tilbyder av sykepleiere.
 
EURES har hjulpet HCL Nursing med å finne kvalifiserte sykepleiere og forberede dem på jobben. – Vi har tusenvis av sykepleiestillinger, og ved å jobbe med EURES tar vi sikte på å besette disse stillingene med sykepleiere med høye faglige kvalifikasjoner som EURES har funnet fram til på grunnlag av våre kriterier, forklarer Helen. – EURES gir også de potensielle kandidatene den veiledningen og de rådene de trenger, så de skal være godt forberedt.
 
Noe av det vi er stoltest av å ha oppnådd gjennom vårt partnerskap med EURES, er opprettelsen av en "sykepleierbank" for et ledende National Health Service Trust, dvs. helseforetak. – HCL Nursing har deltatt på jobbmesser i regi av EURES og valgt ut gode kandidater til dette prosjektet, forklarer Helen. – Ca. 99 % av sykepleierne er til enhver tid godkjent for å arbeide for helseforetaket.
 
Ifølge Helen har HCL Nursing rekruttert rundt 150 sykepleiere i 2012 gjennom sitt samarbeid med EURES. – Ca. 50 % av dem arbeider eller har arbeidet i Storbritannia eller venter på oppdrag gjennom byrået. Resten blir for tiden vurdert, sier Helen videre.
 
Helen forklarer hvordan de har fordel av å samarbeide med EURES. – EURES-rådgiverne bidrar og veileder når vi trenger å ansette folk fra andre land i EU, forteller Helen. – EURES-rådgiverne annonserer stillingene vi har og finner fram til gode kandidater som vi så selv vurderer.
 
– Å inngå samarbeid med EURES var en god idé som allerede har gitt uttelling, avslutter Helen. – Vi håper på et enda tettere samarbeid.
 
Les mer:
 
Finn ut mer om hva EURES kan gjøre for arbeidsgivere
 
Finn en jobbdag i EURES' aktivitetskalender

« Tilbake