Nytt på portalen

Offentlig høring inviterer borgerne til å bidra til å sette dagsorden for EU

Har du noen gang opplevd vanskeligheter når du har utøvd dine rettigheter som mobil arbeidstaker? Europakommisjonen ber alle EU-borgerne om å dele problemene de har opplevd når de har flyttet innenfor EU, det være seg for å arbeide, studere eller feriere. Borgerne bes også om å beskrive hva slags EU de ønsker å se i 2020.
 
I den største offentlige EU-høringen om borgerrettigheter noen sinne oppfordrer Europakommisjonen borgere i hele EU til å hjelpe til med å sette den politiske dagsorden for de kommende år og forme Europas framtid. Høringen er åpen fram til 9. september, og i den perioden vil EU-borgerne bli spurt om hvilke hindringer de møter når de utøver sine rettigheter som EU-borgere.
 
Nå kan du påvirke EU-politikken ved å dele dine erfaringer med (blant annet) hvordan det er å lete etter jobb i et annet EU-land, faktorer som kan hindre deg i å lete etter jobb et annet sted i EU og problemer du står overfor når du leter etter jobb i offentlig sektor i et annet EU-land.
 
Bakgrunn
 
Takket være EU-borgerskapet – som ikke erstatter det nasjonale statsborgerskapet men som kommer i tillegg til det – har alle borgerne i de 27 EU-medlemsstatene et ekstra sett med rettigheter som EU-borgere. Retten til fri bevegelighet er et av EUs mest verdsatte prinsipper. Hvert år foretar europeere over en milliard reiser innenfor EU, og stadig flere borgere benytter seg av muligheten til å bo og arbeide i en annen EU-medlemsstat: i 2010 bodde om lag 12,3 millioner EU-borgere, eller 2,5 %, i en annen medlemsstat enn hjemlandet.
 
Europakommisjonen vedtok den første EU-borgerskapsrapporten (EU Citizenship Report) etter tilbakemeldinger fra EU-borgerne, som førte til en liste med over 25 konkrete tiltak som måtte treffes for å løse problemene EU-borgere sto overfor. Tilbakemeldingene fra EU-borgerne i år vil få direkte innvirkning på Kommisjonens politiske dagsorden og danne grunnlaget for EU-borgerskapsrapporten for 2013, som skal legges fram i mai 2013. 
 
 
Les mer:
 
Delta i den offentlige høringen ved å fylle ut et kort spørreskjema på internett (åpent fram til 9. september 2012):
Besøk det offisielle nettstedet og hold deg oppdatert om forbedringene siden den første borgerskapsrapporten i 2010
Du finner mer informasjon om arbeids- og levekår i forskjellige europeiske land på EURES-portalen
 

« Tilbake