Nytt på portalen

Tiltak mot arbeidsledighet blant unge: Din første EURES-jobb

Er det vanskelig å få jobb i hjemlandet ditt? Vurderer du å søke arbeid i en annen del av Europa men føler at du trenger mer hjelp? Eller er du arbeidsgiver og får ikke tak i de rette folkene i hjemlandet ditt? Da kan "Din første EURES-jobb" være løsningen for deg.
 
Mens EURES-nettverket hjelper arbeidsledige og folk på jakt etter ny jobb med å finne arbeid i et annet EU-land ved å gi råd og informasjon, er "Din første EURES-jobb" spesielt rettet mot unge EU-borgere i aldersgruppen 18-30 år. Dette tilbudet omfatter jobbmatching og eventuelt opplæring samt økonomisk støtte til å reise på jobbintervjuer og til å dekke noen av utgiftene ved å flytte utenlands så snart en arbeidsgiver har bekreftet at de ønsker å ansette en jobbsøker.
 
I tillegg kan små og mellomstore bedrifter (bedrifter med inntil 250 ansatte – SMBer) så snart ansettelsen av en ung person er bekreftet, søke om økonomisk støtte for å dekke deler av utgiftene til opplæring av den nyansatte og til å hjelpe vedkommende med å finne seg til rette.
 
Så langt er det EURES Tyskland, EURES Spania, Århus kommune i Danmark og provinsen Roma i Italia som har tilbudt dette programmet, i tillegg til et par andre land med et sterkt partnernettverk. Målet er å utvide antallet arbeidsformidlinger som deltar i programmet i løpet av 2012 og 2013.
 
"Din første EURES-jobb" er etterspørselsstyrt, dvs. at programmet særlig retter seg mot flaskehalssektorer der det er vanskelig å finne folk til ledige stillinger på grunn av mangel på arbeidskraft i hjemlandet. Det kan være snakk om ingeniører, IKT, helse og omsorg, hotell- og restaurantbransjen, profesjonelle selgere, elektroteknikere og montører.
 
For å kunne delta i programmet må jobbene være lokalisert i et annet EU-land enn det landet der den unge jobbsøkeren bor, og kontrakten må ha en varighet på minst seks måneder. Arbeids- og lønnsvilkår bør være i henhold til nasjonal praksis og lovgivning.
 
Hva er "Din første EURES-jobb"?
 
"Din første EURES-jobb" er et forberedelsesprogram fra Europakommisjonen som tar sikte på å hjelpe unge med å finne seg arbeid i et annet EU-land. For prøveperioden 2012-2013 tar ordningen sikte på å hjelpe 5 000 unge mennesker med å finne arbeid. Det overordnede målet med programmet er å teste effektiviteten av skreddersydd rekruttering kombinert med økonomisk støtte, før det gjennomføres i større skala i EU.
 
"Din første EURES-jobb" er basert på støtte fra nasjonale arbeidsformidlinger i form av informasjon, jobbmatching, rekruttering og finansiering, både for unge jobbsøkere og virksomheter som er interessert i å rekruttere fra utlandet. Finansiering gis med forbehold for vilkår og prosedyrer som gjelder for den enkelte arbeidsformidling.
 
 
Les mer:
 
Les mer om målene, kvalifikasjonskriterier og økonomisk støtte som tilbys, i Veiledning: Din første EURES-jobb.
 
Se nettstedene til arbeidsformidlingene som deltar i programmet, for å vite mer om mulighetene for å søke og delta:
 
Det offisielle nettstedet til Din første EURES-jobb inneholder en lenke til veiledningen og kontaktopplysninger til relevante arbeidsformidlinger.
 
European Vacancy Monitor og European Job Mobility Bulletin inneholde opplysninger om svingningene i arbeidsmarkedet i EU over tid (blant annet når det gjelder forskjellige deler av arbeidsmarkedet og hvilke land som har størst behov for arbeidskraft).

 

« Tilbake