Nytt på portalen

Stort tilbud fra EURES til arbeidsgivere

EURES-nettverket har et meget bredt spekter av tjenester å tilby arbeidsgivere som ønsker å rekruttere i Europa.
 
Å skulle rekruttere fra andre land kan noen ganger virke så skremmende eller komplisert at arbeidsgiverne mister motet – men her er det EURES kommer inn. EURES-konsulentene arbeider ikke bare med jobbsøkere, de arbeider også med arbeidsgivere som ønsker å dra fordel av mobiliteten i Europa for å dekke sine rekrutteringsbehov.
 
– EURES-tjenestene for arbeidsgivere er veldig viktige. Vi er det første stedet de henvender seg når de har spørsmål om europeisk mobilitet, og informasjonen de får av oss, er av høy kvalitet og gratis, sier Agne Kunigonyte, EURES-leder i Litauen.
 
EURES-nettverket er i stand til å hjelpe arbeidsgivere på så mange måter, og ifølge Agne er det beste å ta kontakt med en lokal EURES-konsulent for å drøfte hvilke tjenester det er behov for:
 
  • Arbeidsgiverne kan legge ut ledige stillinger på EURES-portalen,
  • EURES-konsulentene kan samarbeide med arbeidsgiverne om aktiv annonsering og rekruttering,
  • EURES-konsulentene kan ordne det slik at arbeidsgivere deltar på Job Days eller andre rekrutteringsarrangementer EURES har,
  • EURES kan hjelpe arbeidsgiverne i utvelgelsen av egnede kandidater,
  • EURES-nettverket kan bruke nye verktøyer som Skype for å forenkle rekrutteringen over landegrensene,
  • EURES-konsulentene kan gi praktisk informasjon om hva som forventes av en arbeidsgiver ved ansettelse av en person fra et annet europeisk land,
  • Seksjonen om leve- og arbeidsvilkår på EURES-portalen inneholder et vell av informasjon som vil være nyttig for arbeidsgiveren når en nyansatt skal hjelpes til å akklimatisere seg i sitt nye liv i utlandet,
  • Nettverket kan sette arbeidsgivere i kontakt med EURES-konsulenter over hele EU.
 
Dette brede tilbudet av tjenester, kombinert med den kunnskap den enkelte EURES-konsulent har opparbeidet seg og den individuelle tilnærmingen, gjør at arbeidsgivere som ønsker å rekruttere, gjør lurt i å avtale et møte. Nettverket av over 850 EURES-konsulenter i hele Europa og nyttige brosjyrer som “Rekruttering i Europa: en veiledning for arbeidsgivere” og “Når kan du begynne? En praktisk veiledning til rekruttering i Europa” hjelper arbeidsgiverne til å benytte alle de mulighetene som et felles europeisk arbeidsmarked byr på.
 
– I Litauen samarbeider for eksempel store multinasjonale selskaper som Barclays og Western Union med EURES nettopp fordi vi tilbyr tjenester som ingen andre har, og som er av meget høy kvalitet, avslutter Agne.
 
Les mer:
 
 
 
Finn ut hva EURES kan gjøre for arbeidsgivere
 
Du finner mer informasjon om leve- og arbeidsvilkår i landene i Europa på EURES-jobbmobilitetsportalen
 
Finn en jobbdag i EURES' aktivitetskalender
 
 
Finn en jobb i EURES' jobbdatabase

« Tilbake