Nytt på portalen

Mobile arbeidstakere: Hvem skal betale pensjonen din?

Det er viktig at alle mobile arbeidstakere vet hvem som skal betale pensjonen deres.
 
I februar 2012 publiserte Europakommisjonen en pensjonsrapport, der den lovet å styrke dagens lovgivning men også å beskytte pensjonsrettigheter av mobile arbeidstakere ytterligere ved å opprette et system som gjør pensjonsrettigheter sporbare i hele EU.
 
Trygdeordningene i EU er imidlertid allerede samordnet for å sikre at ingen fratas trygderettigheter de ville ha hatt om de var blitt boende i samme medlemsstat hele livet. La oss se på hva som er på gang.
 
Alle EU-medlemsstater (samt Island, Liechtenstein, Norge og Island) som du har arbeidet i i en periode på minst ett år, skal betale deg alderspensjon når du når den gjeldende pensjonsalderen i det aktuelle landet. (Legg merke til at pensjonsalderen varierer fra land til land i EU). Hvis du for eksempel har arbeidet i tre forskjellige medlemsstater, har du rett på å få utbetalt tre separate alderspensjoner.
 
Et av grunnprinsippene i trygdesamordningen i EU er at man legger sammen de tidsperiodene man har vært i arbeid. For å si det enkelt kan du søke om alderspensjon i den medlemsstaten du bor i, så vil institusjonene her ta kontakt med institusjonene i medlemsstatene der du har arbeidet. Den enkelte medlemsstat vil deretter beregne en sats for det faktiske antall år du har arbeidet, basert på det beløpet du ville ha mottatt om du hadde tilbrakt hele livet ditt i dette landet. Deretter vil du motta en oversikt som viser satsen som hver medlemsstat skal betale til deg.
 
Landet du bor i og hvor du søker om alderspensjon, vil umiddelbart utbetale en foreløpig pensjon. Det vil si, med mindre du aldri har arbeidet i dette landet, i hvilket tilfelle de vil henvise deg til den relevante institusjonen i den medlemsstaten der du sist arbeidet, som umiddelbart vil betale ut en foreløpig pensjon.
 
Dette er bare en meget kort oversikt over dette enormt komplekse temaet, for hvert enkelt tilfelle er unikt. For å få en bedre forståelse av pensjonsrettighetene dine, kan du besøke Europakommisjonens eget nettsted om samordning av trygdeordningene. For individuell rådgivning kan du også kontakte din lokale EURES-konsulent.
 
Les mer:
Les mer om dine pensjonsrettigheter i EU:
 
 
Lese hele hvitboken om pensjoner ved å klikke på lenken under pressemelding
 
Send en henvendelse via Europe Direct
 
Få juridisk rådgivning fra Ditt Europa - Rådgivningstjeneste
 

« Tilbake