Nytt på portalen

Ingen grenser for din neste jobb

På slutten av fjoråret var Saint-Julien-en-Genevois vertskap for den første europeiske jobbdagen i Ain/Haute-Savoie-regionen i Frankrike. Over 2 000 jobbsøkere, både fra Frankrike og Sveits, troppet opp på jakt etter en jobb.
 
Nærheten til Genève i Sveits gjorde at byen var ideell for en jobbdag. Over 45 % av innbyggerne i Saint-Julien-en-Genevois krysser grensen en kilometer unna for å gå på jobb hver dag.De to départements Ain og Haute-Savoie har til sammen nærmere 100 000 grensependlere og kan skryte av 90 forskjellige nasjonaliteter blant sine innbyggere.
 
Noe for enhver
Omskolering og karriereendring var viktige temaer på den første jobbdagen i denne regionen. Arbeidsledigheten i regionen er nå på 10 %, og de fleste som er berørt, er over 45 år. Derfor var det helt naturlig at jobbdagen tok spesielt hensyn til denne aldersgruppen og satset mye på å informere om mulighetene for omskolering med sikte på å møte etterspørselen etter ny kompetanse i regionen. 
 
Andre initiativer var rettet mot økt sysselsetting blant de unge. – Vi arrangerte et e-Forum der 22 unge mennesker i alderen 20–35 deltok på videointervjuer med seks organisasjoner som skulle rekruttere hotell- og bevertningspersonell. To kandidater ble plukket ut på stedet, forteller André Bonier, EURES-konsulenten som organiserte jobbdagen, med entusiasme i stemmen.
 
De over 80 selskapene som var til stede hadde til sammen 300 ledige stillinger å tilby. Hver av dem mottok mellom 50 og 200 jobbsøknader med CVer den dagen på stillinger innen alt fra turisme og handel til landbruk og IT.
 
– Vi har anslått at cirka 250 stillinger ble formidlet takket være denne ene jobbdagen, og arbeidsgiverne var begeistret både for antallet kandidater og deres kaliber. Jobbdagen neste år vil bli enda større, avslutter André.
 
Hva kan man lese av et navn?
Pas de frontière pour votre emploi de demain” (ingen grenser for din neste jobb) var tittelen på denne første jobbdagen. Det var ingen tilfeldighet. – Navnet ble valgt av tre grunner. Jobbdagen ble arrangert av to administrative enheter i fellesskap, nemlig Haute Savoie og Pays de Gex i Ain. Tittelen gjenspeiler at det er mulig å bo i Frankrike og jobbe i Sveits, eller omvendt, og at folk faktisk gjør det. Den forteller også at det ikke er noe i veien for å skifte karriere og jobb i løpet av yrkeslivet, forklarer André .
 
 
Les mer:
 
Du finner mer informasjon om leve- og arbeidsvilkår i de ulike europeiske landene på EURES-portalen
 
Finn en jobb i EURES' jobbdatabase
 
Finn kvalifiserte jobbsøkere i EURES' CV-database

« Tilbake