Nytt på portalen

Praksisopphold i Italia styrker jobbsøkers kompetanse

Takket være EURES fikk den unge svenske jobbsøkeren Robin Ahumada sin første erfaring med arbeidslivet på et firestjerners hotell i Volterra, Italia. Som en av de få utvalgte til et slikt praksisopphold håper han dette vil styrke karrieremulighetene hans i framtiden.
 
– Jeg lærte mye om kommunikasjon, om å være selvstendig og om å ta personlig ansvar. Men det viktigste var at jeg ble flinkere sosialt, noe som mest skyldes italienernes imøtekommenhet, forteller Robin.
 
Praksisoppholdet ble organisert av EURES Sverige og finansiert av Leonardo da Vinci-programmet, et av Europakommisjonens programmer som finansierer prosjekter over hele Europa og tilbyr arbeidsrelatert opplæring til europeiske borgere*.
 
– Vi ønsker å vise hvilke muligheter som finnes på det europeiske arbeidsmarkedet, samtidig som jobbsøkerne får styrket både CVen sin og selvtilliten. Det at praksisoppholdet er i en annen del av Europa, betyr at praktikantene må tilpasse seg en ny kultur og lære et nytt språk. Et slikt praksisopphold blir mye mer enn en arbeidserfaring, det blir en livserfaring, sier Pia Nilsson, som er prosjektleder og EURES-konsulent i Sverige.
 
For å kvalifisere seg for dette trainee-programmet må man være registrert som arbeidssøker i den offentlige arbeidsformidlingen og ha relevante språkkunnskaper.
 
Med hjelp fra EURES Italia og EURES Storbritannia – som begge har skaffet kontakt med lokale arbeidsgivere som tilbyr praksisplasser – håper Sverige å kunne sende 38 jobbsøkere ut i praksis før utgangen av mai 2012. – Dette kunne aldri skjedd uten EURES-nettverket, som har gitt oss sin fulle støtte når vi ønsket å tilby disse praksisplassene, forklarer Pia.
 
Hvordan gikk det så med Robin? Jo, han var en hardtarbeidende praktikant og ble faktisk tilbudt kontrakt på hotellet i Italia. Imidlertid bestemte han seg for å ta imot et annet jobbtilbud i Sverige, i sikkerhetssektoren – målet hans er nemlig å bli politi. ‑ Jeg lærte fantastisk mye om å forholde seg til mennesker, noe jeg håper å få nytte av senere i karrieren, avslutter Robin.
 
Les mer:
 
Den europeiske unions Leonardo da Vinci-program
 
 
Finn en jobb i EURES' jobbdatabase
 
*I Sverige distribueres midlene fra Leonardo da Vinci-programmet gjennom Internationella programkontoret, som er et offentlig organ som fremmer utveksling og samarbeid over landegrensene.

« Tilbake