Nytt på portalen

Dreier finner læreplass på den andre siden av grensen

Den tyske byen Aachen, rett over grensen fra Nederland, har nå lansert et pilotprosjekt der dreiere får mulighet til å ta læretiden i Nederland. På denne måten kan lærlingene både lære faget og lære en annen kultur å kjenne.
 
– Dette er en fantastisk mulighet til å lære et nytt språk, bli kjent med mennesker fra andre land og arbeide som dreier, alt på samme tid. Jeg bor i Erkelenz, Tyskland, som er ca. 50 km fra arbeidsplassen min i Nederland. Jeg kunne sikkert gjort det samme i Köln, Tyskland, som er omtrent like langt hjemmefra, men det er mer interessant å gjøre det i Nederland, sier Manuel Niß, en av tre tyske lærlinger som deltar i pilotprosjektet.
 
Det hele begynte da en nederlandsk bedrift kontaktet Egon Vanwersch, EURES-konsulent ved den tyske offentlige arbeidsformidlingen i Aachen, og spurte om han kunne hjelpe med å finne folk i Tyskland. – De var ikke i stand til å finne noen i Nederland som var interessert, så de ville se om de kunne finne dreierlærlinger i Tyskland, forklarer Egon, som nå leder dette prosjektet.
 
I Tyskland er lærlingeordningen offentlig og integrert i skolesystemet. – Men jeg tenkte "hvorfor ikke åpne opp for tyske elever og gi dem arbeid, samtidig som de får utvidet sin horisont?”, sier Egon videre. For framtiden håper Egon å kunne tilby lærlingeplasser også i andre fag, f.eks. konstruksjonsmekanikk.
 
Når man vil lære et fag, er lærlingekontrakt og et visst antall år som lærling i en bedrift, den vanlige måten å få erfaring på. Å gjennomføre læretiden i Nederland i stedet for Tyskland, har også noen fordeler i dreierfaget. Nederlandske bedrifter som tar imot tyske lærlinger, må følge tysk lov og være godkjent av Det tyske handelskammeret, som betyr at de tyske lærlingene har samme rettigheter som sine kamerater som har holdt seg hjemme i Tyskland. Imidlertid kommer de også inn under arbeidervernlovgivningen i Nederland, og får dermed en minstelønn som er 250 euro høyere enn minstelønnen for lærlinger i Tyskland. Som om ikke det var nok, får de dekket reiseutgifter og får feriepenger.
 
 – Dette er virkelig en god mulighet for meg, og jeg kan virkelig anbefale andre å gjøre det samme. Det føles faktisk ganske kult å være 20 og allerede ha startet en internasjonal karriere! avslutter Manuel Niß.
 
 
 
Les mer:
 
Besøk EURES Aachen på Facebook
 
 
Du finner mer informasjon om leve- og arbeidsvilkår i forskjellige europeiske land på EURES-portalen
 
Finn en jobb i EURES' jobbdatabase
 

« Tilbake